Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5750
Title: Neyzen Tevfik'in hayatı ve şiirleri üzerinde bir inceleme
Authors: Çağın, Şerife
Sarı, Sultan
Keywords: Yeni Türk Edebiyatı A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Mehmet Tevfik Kolaylı, 1880 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğmuştur. Bodrum İptidai Mektebi ve Rüştiyesi'nde eğitim alır. 1894 yılında öğretmen olan babasının Urla'ya tayini üzerine buraya taşınırlar. 12 Ağustos 1894 tarihinde Urla'da geçirdiği sinir krizi sonucunda yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle eğitimini noktalamak zorunda kalır. 1895 yılında ney üflemeye olan merakı vesilesiyle İzmir Mevlevihanesi'ne kabul edilir ve burada dört yıl muhib olarak bulunur. Mevlevihane'de tanıştığı Şair Eşref, Tokadizade Şekip, Tevfik Nevzat, Ruhi Beybaba, Ermenekli Hasan Rüştü ve Bıçakçızade İsmail Hakkı'nın sohbetlerini dinleyerek edebî zevkini geliştirir. 1899 yılında medrese eğitimi almak üzere İstanbul'a gider. Dört yıl Fethiye Medresesi'nde Musa Kazım Efendi ve Şeyh Vasfi'den ders alır. 1899 yılında Mehmet Akif Ersoy ile tanışarak onun öğrencisi olur. Abdülhamit karşıtı söylemleri nedeniyle jurnallenir ve ardından mahkum edilir. Cezasını çektikten sonra istibdadın baskısından kurtulmak için 13 Şubat 1904'te Mısır'a kaçar ve burada dört yıl kalır. II. Meşrutiyet'in ilanından bir ay sonra İstanbul'a döner. İzmir Mevlevihanesi'nde bulunduğu yıllarda şiir yazmaya başlar. 1919 yılında "Hiç", 1924 yılında "Azâb-ı Mukaddes" adlı kitaplarını neşretmiştir. 1949 yılında şiirleri İhsan Ada tarafından toplanarak yine "Azâb-ı Mukaddes" adı ile yayımlanır. Şiirlerinde, kullandığı formlar ve vezin bakımından divan edebiyatının etkisi görülür. Daha çok kişilere ve topluma yönelik hicivleriyle ünlenmiş bir şairimizdir. Hayatı boyunca düzenli bir işte çalışmamış, yaşamını ney üfleyerek, şiir söyleyerek ve içerek geçirmiştir. 28 Ocak 1953 tarihinde Beşiktaş Saman İskelesi'ndeki evinde vefat etmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5750
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sultansari2010.pdf4.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools