Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5749
Title: Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde sera beyazsineği [Trialeurodesvaporariorum (Westw.) (Hom.:Aleyrodidae)]’ne karşı leonardit kaynaklı hümik maddelerle karşılaştırılarak uygulanan bazı insektisitlerin parçalanma süreci ve biyolojik etkinliği üzerinde araştırmalar
Authors: Durmuşoğlu, Enver
Yılmaz, Canan
Keywords: İnsektisitler, hümik maddeler, domates, Sera beyazsineği, biyolojik etkinlik, kalıntı, parçalanma süreci.
Insecticides, humic materials, tomato, Greenhouse white fly, biological effect, residue, degradation.
Bitki Koruma A.B.D.
Issue Date: 2011
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden olan Sera beyazsineği ile mücadelede birçok yöntem başarıyla uygulansa da, uygulama kolaylığı ve yüksek etkinliği nedeniyle üreticiler genelde kimyasal savaşı tercih etmektedirler. Diğer yandan üreticiler verimi arttırmak amacıyla sıkça hümik maddeler (HM)’den yararlanmakta ve bunları genelde pestisitlerle birlikte uygulamaktadırlar. Ancak, pestisitlerle karıştırılarak uygulanan HM’in pestisit performansına ve pestisitin parçalanma sürecine etki edebileceğine dair bazı çalışmalara rastlanmıştır. Bu sebeplerden dolayı, 2009-2011 yılları arasında yürütülen tez kapsamında, örtüaltı domates yetiştiriciliğinde Sera beyazsineği’ne karşı tavsiye edilen ve en yoğun kullanılan insektisitlerden bazılarının HM ile karışım halinde, hem yapraktan hem de topraktan uygulanması durumunda, insektisitlerin zararlı üzerindeki etkisi ile etki süresi ve yapraklardaki kalıntılarının parçalanma süresindeki değişimleri araştırılmıştır. Hem yapraktan hem de topraktan uygulanan HM’in tek başlarına Sera beyazsineği’ne etkili olmadıkları, ancak fülvik asit (FA) ile karışım halinde uygulanan imidacloprid ve pymetrozinenin performansının arttığı görülmüştür. Bu çalışma kapsamında ilaçların daha ilaçlama aleti tankındayken, parçalanma sürecinde bir değişim olup olmadığı da araştırılmış, ancak denemeye alınan HM’in söz konusu ilaçların alet tanklarında, iki saat boyunca, parçalanma süreçlerinde önemli bir değişime neden olmadıkları bulunmuştur. Yapraktan tek başına uygulanan imidaclopridinkalıntıları her iki HM ile karışım halinde uygulandığı duruma göre daha yüksek olmuş ve HM’in söz konusu aktif maddenin parçalanma sürecini hızlandırdığı görülmüştür. Imidacloprid ve HM karışımlarının topraktan uygulanması durumunda ise, yapraklardaki kalıntılarının parçalanma süreci, yapraktan uygulanmalarına göre tamamen farklı bulunmuştur. ZiraFA’in söz konusu aktif maddenin hem bitki tarafından alınımını hızlandırdığı hem de parçalanma sürecini yavaşlatarak uzattığı da tespit edilmiştir. FA için söylenenlerin aksine, imidaclopridinhümik asit (HA) ile karışım halinde topraktan uygulanması durumunda, aktif maddenin yapraklara taşınmasında gecikme ve dolayısıyla parçalanma sürecinde de hızlanma görülmüştür. Sonuç olarak, HM ile karışım halinde uygulanan pestisitlerin hem hedef organizmaya etkisinde, hem de bitkilerdeki kalıntılarının parçalanma sürecinde değişime neden olabileceği, bunun HM içeriğine ve pestisitin kimyasal özelliğine göre farklılık gösterebileceği tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5749
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cananyilmaz2011.pdf4.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools