Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5748
Title: Televizyon dünyasında çocuğun temsili
Other Titles: Televizyon dizilerinde ve reklamlarda çocuk kimlikleri
Authors: Önür, Nimet
Sünbül Olgundeniz, Seda
Keywords: Radyo Televizyon A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Çocukluk anlayışı, içinde bulunduğu dönemin kültürel, siyasal ve ekonomik yapısından etkilenmektedir. Dolayısıyla her toplum yapısı içinde yeniden tanımlanan ve biçimlenen bir çocukluk anlayışı söz konusudur. Günümüzde de küreselleşmenin dinamikleri çocukluk kavramına yönelik pek çok anlayışının yeniden biçimlendiği bir dönemi beraberinde getirmektedir. Çocuk dünyasını biçimlendirmekte etkili olan araçlardan biri olarak televizyon, görüntü ve yarattığı kimlik temsilleri üzerinden kurguladığı imajlarla, kimlikleri mekân ve zamandan bağımsız bir biçimde tanımlamaktadır. İdealize edilen kimlikler, çocukların bilişsel dünyalarının inşasında önemli bir referans alanı oluşturmaktadır. Aynı zamanda medya, temsil ettiği çocuk kimlikleri aracılıyla çocuklarla ilgili endüstriyel ürün pazarını geliştirmeye de aracılık etmektedir. Televizyon dizileri ve reklamlar yoluyla moda olan kimlikler sunularak bu kimliğe sahip olmak için yapılması gerekenler temsiller üzerinden belirtilmektedir. Tezin araştırma kapsamında çocukların televizyon dünyasında nasıl temsil edildiklerini saptayabilmek için, belirlenen periyotlar dahilinde seçilen dizi ve reklamlara içerik analizi uygulanmıştır. Seçimde çocukların “sıklıkla” yer aldığı dizilerin ve reklamların olması ayırıcı bir kriterdir. Oluşturulan içerik analizi yönergesi doğrultusunda dizi ve reklamlarda temsil edilen çocuk kimlikleri analiz edilmektedir. Genel olarak bakıldığında dizi ve reklamlarda çocuk kimlikleri postmodern toplumun biçimlendirdiği çocukluk anlayışına uygun olarak sunulduğu görülmektedir. Tüketim, toplumsal cinsiyet gibi kavramlar üzerinden kurgulanan çocuklar, tutum ve davranışlar açısından da sıklıkla yetişkinler gibi davranan onlar gibi kararlar alan temsiller olarak dikkat çekmektedir. Bu durum çocukların televizyon dünyası içerisinde ileride postmodern toplumun yetişkin bireyi olacak şekilde konumlandırıldıklarını ortaya koymaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5748
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sedasunbulolgundeniz2010.pdf15.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools