Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5747
Title: Darstellungsformen von Gut und Böse und ihre Funktionen Eine Analyse anhand ausgewählter Märchen der Grimms
Authors: Özkan, Martina
Sütçü, Şeniz
Keywords: Alman Dili ve Edebiyatı A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: “İyi ve kötünün tasviri: Grimms masallarının incelenmesi“ adlı yüksek lisans tezimde, iyi ve kötünün tanımından yola çıkarak masallardaki bu özelliklerin yansımalarını inceledim. Bu yansımaların dışa vurumu, kişi, duygu, motif, sembol ve mekânlarda görülmektedir. İyi ve kötü kutuplaşması masalların temel yapı taşlarındandır. Tezim bunu baz alarak masalların gerçeğinin tam tersini mi yansıtır yoksa yaşamın bir aynası mıdır sorusuna cevap aramaktadır. Masallarda gerçek üstü olayların doğal bir şekilde anlatılma ve tasvir edilme anlayışı, bu edebiyat türünün kendine has özelliklerini daha detaylı araştırma gereğine yol açmıştır. Masallarda iyi ve kötünün yapısal incelemesi, edebiyatçı ve masal bilimcisi olan Max Lüthinin masal kuramları esas alınarak yapılmıştır. Lüthi masalı tek boyutlu olarak tanımlarken, iyi ve kötünün kesin bir çizgiyle ayrıldığını da ifade etmektedir. Yapısal bu özellik, kötünün masallarda sadece yer almasını değil, akabinde ortadan kaldırılma mecburiyetini de zorunlu kılmaktadır. Masallardaki olayları tetikleyen ve etkileyen unsurun kötülük olduğu da vurgulanırken, masal kahramanı kötü ve korkutucu unsurlarla karşılaşıp, bunları yenip yeni bir varoluş mertebesine ulaşmaktadır. Kısacası, iyiye giden yol, kötünün varlığına ve yok edilişine bağlıdır. Masalları sadece yapısal olarak değil, biçimsel olarak ele aldığımızda, iyi ve kötü niteliklerin kadın ve erkeklerdeki yansımalarını görmekteyiz. Kadınlarda iyi olma durumu güzellik, erdemlik, çalışkanlık ve sadakat ile tanımlanırken, bu nitelilikler prenses veya fakir kızlar tarafından yansıtıldığı gözlemlenmektedir; kötü özellikler ise cadı, üvey anne veya üvey kız kardeşlerde yansıtılmaktadır. Çocuk psikanalizci olan Bruno Bettelheim, cadıyı, çocukluk dönemine ait olan iyi anne ve ödipal dönemine ait olan kötü annenin karşılıklı olarak hareket etmesi olarak tanımlamaktadır. İyi kadın masal kahramanlarına karşılık, erkekler kurtarıcı ve koruyucu olarak nitelendirilmektedirler. Erkek masal kahramanı, zenginliğini ve gücünü aşkıyla birleştirip, kadın kahramanı fethetmektedir. Buna karşılık fakir bir aileden geliyorsa, cesaret ve kahramanlıkla ön plana çıkmaktadır. Erkeklerde kötülük ise kötü baba veya kurt aracılığıyla simgeleştirilir. Bu karakterler kadın kahramanı ölümcül tehlikeye atmalarıyla birlikte, aynı zamanda onların olgunlaşma süreçlerini de başlatmış olurlar. İyi ve kötü kavramları sadece insanlar üzerinde yansıtılmış olmuyor, masallardaki mekanlar da bu nitelikleri oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu mekanlar kişilerin ruhsal olarak gelişmesi ve olgunlaşması için bir ortam sağlamaktadır. Örneğin orman, masallarda derin, karanlık ve büyük olarak tanımlanırken, başta ürkütücü gelen yanı, masal kahramanı için şansının döndüğü yer olarak görülmekte. Pamuk prenses ormanda barınma imkanı bulurken kırmızı başlıklı kız ve Hansel ve Gretel için olgunlaşmanın gerçekleştiği yer olarak tanımlanmaktadır.Didaktik olarak iyi ve kötü kavramlara bakınca, masallar, pedagoglar, eğitmen, öğretmen ve anne babalar tarafından sık sık eleştirilmektedir ve korkutucu özelliğinden dolayı çocuklara ne derecede yararlı veya zararlı olduğu tartışılmaktadır. Fakat yine psikanalizciler ve edebiyatçılara göre masallardaki kötünün varlığı ve cezalandırılması bir zorunluluk olarak ifade edilmektedir. Ancak böyle çocuktaki içsel adalet duygusu oluşup, masallardan teselli ve iyimserlik kazanmaktadır. Bu duygu, masallarda iyi kahramana verilen ödülle daha da pekişmektedir. Ödül sadece zenginlikten ibaret değil, güzelliği, mutluluğu ve aşkı da içermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5747
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
senizsutcu2010.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools