Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5746
Title: The spirit of renaisance
Other Titles: Christopher Marlowe's tamburlaine
Authors: Yıldırım Koyuncu, Nevin
Şahin, Elif
Keywords: İngiliz Dili ve Edebiyatı A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Christopher Marlowe İngiliz Tiyatrosunun babası olarak kabul edilmekle beraber, İngiliz Rönesansı’nın da başlıca şahsiyetlerinden birisidir. Tamburlaine yazarın dehasının ilk ürünü olup, dünyayı fethetmekle tehdit eden İskitli savaşçı bir hükümdarın hikayesidir. Marlowe bu eserinde Asyalı fatih Timurlenk’den esinlenmiş ve bu tarihsel karakterin hikayesini kendi çağının, yani Rönesans ruhunun bir temsilcisi olarak kullanmıştır. Marlowe Timurlenk’in hayatına bir eylem adamına ait olmasından ötürü eğilmiş ve bu hikaye vasıtasıyla bireyselcilik, faydacılık, insan iradesinin tatmini, hırs, bilgi açlığı, Makyavelizm, emperyalizm, coğrafi ve ticari yayılmacılık gibi Rönesans ideallerinin savunuculuğunu yapmıştır. Diğer taraftan meşruiyet, hiyerarşi, sosyal sınıf sistemi, hegemonya, resmi ve dini otoriter devlet güçlerinin toplamı olan tüm köklü düzene aykırı bir duruş sergilemiştir. Yeni tarihselci çerçeveden bakıldığında yazar ve bulunduğu kültür arasındaki ilişki intrinsik--kendi içinden doğan--olmasından ötürü yazar söyleminin sahibi veya yaratıcısı değildir; yazar içinde bulunduğu kültürü yarartır ve yine o kültür tarafından yaratılır. Buradan yola çıkılarak Marlowe’un Tamburlaine adlı eserinde yansıttığı değerler ve inançlar kendisine olduğu kadar oyunun kahramınana da aittir; son tahlilde her ikisi de Rönesans ruhunun ürünleridir. Dolayısıyla Marlowe, Tamburlaine ve Rönesans İngiltere’si arasında intrinsik bir ilişki sözkonusudur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5746
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elifsahin2010.pdf680.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools