Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5720
Title: Demir Çağlar'da Yukarı Menderes Havzası
Authors: Abay, Eşref
Yeni, Serkan
Keywords: Arkeoloji A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Anadolu’da Demir Çağlar problemi henüz tam anlamıyla anlaşılmış değildir. Bunun nedenlerinden bir tanesi bazı önemli geçiş coğrafyalarında yapılan çalışmaların yetersizliğidir. Orta ve Batı Anadolu arasında bir yerde yer alan Yukarı Menderes Havzası, arkeolojik çalışmalar açısından uzun yıllar ihmal edilmiş bölgelerin başında gelmektedir. Havzada yapılan son çalışmalarda sadece yüzey araştırması yöntemiyle Demir Çağ dönemine ait veri veren 24 yerleşim yeri tespit edilmiştir. Bu yerleşimlerden elde edilen keramiklerin Orta ve Geç Demir Çağ’a tarihlenenleri arasında dikkat çeken en önemli nokta, bu keramiklerin Orta Anadolu’dan çok Batı Anadolu’da bulunan örnekleriyle benzerlik göstermeleridir. Orta Demir Çağ’da Batı Anadolu’dan Orta Anadolu’ya ve Kilikya bölgesine kadar çok geniş bir coğrafyada görülen Black on Red tekniğinde yapılmış keramikler, Yukarı Menderes Havzasın’da tespit ettiğimiz yerleşimlerde çok sayıda bulunmuştur. Lidya’nın tipik üretimi olan mermer taklidi ve damarlı-sırlı keramikler ise, bu dönemde Yukarı Menderes Havzası’nın Lidya ile olan ilişkilerini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Orta Anadolu’da Orta Demir Çağ’da görülmeye başlanan Alişar IV tekniğinde yapılmış keramiklerin yaptığımız çalışmalarda hiç örneğinin bulunmayışı, Yukarı Menderes Havzası’nın Demir Çağlar’da Batı Anadolu ile ilişkilerinin daha fazla olduğuna dair yorum yapmamıza neden olan bir başka kanıt ı oluşturmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5720
Appears in Collections:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
serkanyeni2010.pdf58.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools