Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/57
Title: Güneş ışınımlı fotoaktif metal sülfürlerle organik fotosentez çalışmaları
Authors: İçli, Sıddık
Aldemir, Müge
Keywords: Fotokimya, yarı iletkenler, kadmiyum sülfür, fotokataliz, yoğunlaştırılmış güneş ışığı.
Photochemistry, semiconductors, cadmium sulfide, photocatalysis, cocentrated sunglight.
Güneş Enerjisi Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde fotoaktivitesi yüksek çeşitli CdS tozlarının fotokatalizörolarak kullanıldığı N-fenilbenzofenon iminle 2,5-DHF'nın CdS fotokatalizli katılma reaksiyonu üzerinde çalışılmıştır. İmin'in C-alkilasyonunun yeni bir türü olan bu reaksiyon, homoallil aminlerin sentezine basit bir yol açmaktadır.Bu reaksiyon, önce sodyum lambası, daha sonra yoğunlaştırılmışgüneş ışığı altında gerçekleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ayrıcayoğunlaştırılmış güneş ışığı altında bu fotokimyasal reaksiyonun çok daha kısa bir sürede gerçekleşebildiği tespit edilmiştir. Ürünler kromatografik yöntemlerle saflandırılmış ve yapıları spektroskopik yöntemlerle saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/57
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mugealdemir2001.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools