Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/56
Title: Bölgemizde ikinci ürün olarak yetiştirilecek sorgum, sorgum-sudanotu melezinde tohumluk miktarı ve biçim zamanının verim ve verim özellikleri üzerinde bir araştırma
Authors: Okuyucu, Ferit
Alan, A. Barış
Keywords: Sorgun, sorgumXsudanotu melezi, ekim normları, biçim zamanları.
Sorghum, sorghumXsudan grass hybrid, seed norms, cutting time.
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Araştırma 199 yaz döneminde Urla/Özbek beldesinde üretici tarlasında gerçekleştirilmiştir. Denemede; Ekim normlarının (1,2,3,4 kg/dekar ) ve biçim zamanlarının ( salkımlaşma ve süt olumu devresi ) verim ve verim özelliklerine etkisi incelenmiştir. Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulan denemede parsel boyutları 1.20 mX5 m = 6 m2 olmuştur. Dekara 2 kg tohumun yeterli olduğu, tohum miktarı arttıkça verim ve yaprak oranının önemli biçimde değişmediği saptanmıştır. Sorgum, sorgumXsudanotu melezinde, yem değeri ve verim birlikte düşünülmesi gereken öğeler olduğundan, en ideal biçim zamanın salkımlaşma devresi olması önerilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/56
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abarisalan2002.pdf336.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools