Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/55
Title: Denizli tavuğunun çeşitli özellikleri üzerinde araştırmalar
Authors: Koçak, Çetin
Aksoy, Behiye
Keywords: Denizli ırkı, canlı ağırlığı, yaşama gücü, incik uzunluğu, göğüs uzunluğu, göğüs genişliği, yumurta özellikleri, kuluçka özellikleri.
Body weight, rate of livability, shank lenght, breast length, breast width, quality of the eggs, hatching performance.
Zootekni Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Araştırmada ülkemizin yerli tavuk ırklarından Denizli ırkının çeşitli verim özellikleri incelenmiştir. Çalışma Denizli Tarım İl Müdürlüğü Tavukçuluk Biriminde yürütülmüş ve ayrıca kurumun geçmiş yıllara ait kayıtlarından yararlanılmıştır. İncelenen özellikler gelişme, yumurta ve kuluçka özellikleridir. Civciv döneminde (0-8 haftalar) yaşama gücü dişi ve erkeklerde sırasıyla %93 ve %94, piliç döneminde ise (9-22 haftalar) aynı sıra ile %91 ve %92 olarak bulunmuştur. 8. hafta canlı ağırlık erkek ve dişilerde sırasıyla 635g ve 591g olarak saptanmıştır. Aynı dönemde incik uzunluğu, göğüs uzunluğu ve göğüs genişliği erkeklerde sırasıyla 8.3 cm, 8.2 cm ve 4.3 cm, dişilerde ise sırasıyla 7.8 cm, 7.6 cm ve 4.2 cm olarak tespit edilmiştir. 22. haftada canlı ağırlık erkek ve dişilerde sırasıyla 2249 g ve 1622 g bulunmuştur. Aynı yaşta incik uzunluğu, göğüs uzunluğu ve göğüs genişliği erkeklerde sırasıyla 12.3 cm,12.6 cm ve 5.4 cm, dişilerde ise 10.6 cm, 11.3 cm ve 5.0 cm olarak belirlenmiştir. Ortalama yumurta ağırlığı 58 g, sarı yüzdesi %31, ak yüzdesi %59, kabuk yüzdesi %10, kabuk kalınlığı 0,38mm ve şekil indeksi 72.2 olarak bulunmuştur.Kuluçka özelliklerinden döllülük oranı yıllara göre (1995, 1996,1997) sırasıyla %74.8, 76.9 ve 81.3, mevsimlere göre ise (ilkbahar, yaz, kış) sırasıyla %94.9, 74.1 ve 76.8 olarak bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/55
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
behiyeaksoy2001.pdf937.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools