Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/545
Title: 19. yüzyıl ortalarında Bayındır kazasının sosyal ve ekonomik yapısı
Authors: Gürpınarlı, Halil Ortaç
Hepkarşı, Derya
Keywords: Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: İzmir iline bağlı Bayındır ilçesinin tarihi 12.yy. a kadar uzanmaktadır. Fatih döneminde Bayındır köy haline gelmiştir. 17.yy. da ise kaza olduğu görülür. Bayındır'a ait incelediğimiz 1844 (1260) yılına ait temettuat defterlerinde Bayındır 10 müslüman mahalleye sahiptir. Bu yerleşim yerlerinde nüfusun yarısı tarımdan geçimini sağlamaktadır. Zeytin, darı, arpa, üzüm, buğday, yonca, incir, ceviz, kestane, keten gibi ürünler yetiştirilmektedir. Tarımla uğraşanların yanında esnaf ve tüccar ile devlet görevlileri toplumun diğer kesimlerini oluşturmaktadır. Hayvancılık çok önemli bir faaliyet değildir. Küçükbaş hayvancılığa önem verilmediği dikkatimizi çekmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/545
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
deryahepkarsi2001.pdf396.74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools