Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/54
Title: Çekiçli değirmenlerde elek yüzeyi artışının performans değerlerine etkisi
Authors: Akdeniz, R. Cengiz
Akkaş, Levent
Keywords: Elek, çekiçli değirmen, özgül enerji tüketimi.
Sceens, hammer mills, specitic energy requirement.
Tarım Makinaları Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, çekiçli değirmenlerde elek yüzey alanı artışının performans değerleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, kırma odası konstrüksiyonu amaca uygun şekilde dizayn edilerek imal edilen prototip bir çekiçli değirmen kullanılmıştır. KT 16 P adı verilen bu çekiçli değirmenin kırıcı ünitesi, materyal besleme girişi hariç, elek adı verilen delikli çelik bir levhadan yapılan kırma odası ile çevrelenmiştir. Kırma odası, ön, yan ve arka elek olmak üzere değiştirilebilen üç ayrı parçadan meydana gelmektedir. Dane mısır materyali ile yürütülen denemelerde, delik çapları ø3 mm, ø6 mm ve ø7 mm olan üç ayrı elek takımı kullanılmıştır. Denemeler, çekiç ucu çevre hızının 35 ms-1, 45 ms-1 ve 55 ms-1 değerlerinde, materyal besleme kapağı açıklığının önceden belirlenen sabit bir değerinde üç tekerrürlü olarak yapılmıştır. Kırıcı ünite çevresindeki tüm elek yüzey alanı, toplam 12 ayrı kısım olarak ele alınmıştır. Elek yüzey alanı 1. kısımdan 11. kısıma kadar sırasıyla kapatılarak elde edilen her bir elek düzeni için performans değerleri belirlenmiştir. Elek delik çapının büyümesi ve çekiç ucu çevre hızının artışı iş kapasitesini arttırıcı yönde etkilemiştir. Özgül eneji tüketimi elek delik çapının büyümesiyle azalırken, çekiç ucu çevre hızının artması ile artmıştır.Çekiçli değirmenlerde elek yüzey alanı artışının çekiçli değirmenin performans değerleri olan, iş kapasitesi, güç tüketimi, özgül enerji tüketimi, ortalama granül iriliği, ortalama granül iriliğine ait standart sapma ve diğerleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Elek yüzey alanı artışı, hem iş kapasitesini arttırıcı hem de, özgül enerji tüketimini azaltıcı yönde etkili olmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/54
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
leventakkas2001.pdf4.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools