Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/53
Title: Aşağı Gediz Havzasındaki bazı sulama sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma
Authors: Yaşar, Sait
Akkuzu, Erhan
Keywords: Sulama, sulama sistemi, Gediz Havzası, sulama performansı, cropwat.
Irrigation, irrigation systems, Gediz, basinIrrigation performance, cropwat.
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Aşağı Gediz Havzası içerisinde yeralan Menemen Sağ Sahil ve Gökkaya Sulama Sistemlerinin 1995-1999 yılları arası performansları değerlendirilmeye çalışılmıştır.Bu amaçla, Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü(IWMI) tarafından geliştirilen dışsal performans göstergeleri, diğer bazı araştırmacılarca geliştirilen diğer göstergeler ile çevresel ve sürdürülebilirlik göstergeleri kullanılarak her iki sulama sisteminin de performansı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ele alındığında, bitkisel üretim göstergeleri Gökkaya Sulama Sisteminde bitki deseninden dolayı Menemen Sağ Sahil Sulama Sistemindekine göre daha yüksek gerçekleşmiştir. Her iki sulama sisteminde de sulama suyu kaynağı yetersiz kalmaktadır. İletim randımanının arttırılması ve kısıtlı su uygulamalarının yaygınlaştırılması performansı arttıracaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/53
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
erhanakkuzu2001.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools