Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/52
Title: İzmir ili Bornova ilçesi örneğinde peyzaj planlama ilkeleri çerçevesinde okul bahçesi açık yeşil alanlarının irdelenmesi üzerine bir araştırma
Authors: Nurlu, M. Engin
Akbay, Zerrin
Keywords: Planlama, okul bahçeleri, Bornova İlçesi.
Planning, school gardens, Bornova.
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Okul çağındaki gençlerin özellikle de kentlerde yaşayan öğrencilerin kent havasından uzak, doğayla baş başa bulunacakları beden ve ruhen kolaylıkla dinlenebilecekleri bahçelere ihtiyaçları olduğu bir gerçektir.Bu araştırmada, öncelikle Bornova ilçesinde bulunan okul bahçeleri, peyzaj planlama ilkeleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı, okul bahçeleri açık yeşil alanlarının planlama, tasarım ilkelerinin belirlenmesidir.Araştırma, İzmir ili Bornova ilçesinde yer alan okul bahçelerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma gerçekleştirilen alanda gözlem, inceleme ve değerlendirme çalışmaları araştırmanın yöntemini oluşturmuştur.Çalışmanın sonunda okul bahçeleri ve planlama ilişkileri değerlendirilmiştir. Okul bahçelerinin bir çoğunun planlama ilkelerine uygun olarak planlanmadığı, bunun da en büyük nedeninin alan yetersizliği ve maddi olanaksızlıklar olduğu görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11454/52
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zerrinakbay2001.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools