Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/513
Title: XIX. yüzyıl ortalarında Birgi Kazası'nın sosyal ve ekonomik durumu
Authors: Sürgevil, Sabri
Beytaş, Ayşe
Keywords: Birgi, temettuat, nüfus, tarım, emlak.
Birgi, income, population, agriculture, possessions/estates.
Tarih Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Aydın İli'nin Ödemiş İlçesi'ne bağlı Birgi kasabasını tarihi eski zamanlara kadar uzanır. Aydınoğulları Beyliği döneminde beyliğin başkenti olmuştur. Bu dönemde Birgi bir bilim ve kültür merkezi durumuna gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk zamanlarında bu konumunu devam ettirdi. Ancak Birgi, imparatorluğun son dönemlerinde önemini kaybetti. Birgi kazasına ait 1844 (1260) yılı temettuat defterlerine baktığımızda; Birgi'nin on altı mahallesi olduğunu görürüz. Birgi'nin toprakları tarıma oldukça elverişlidir. Bu nedenle tarım insanlar için en önemli geçim kaynağıdır. Hububat, tütün, pamuk, zeytin, üzüm, kenevir, kendir yetiştirilen ürünlerin başında gelir. Öte yandan hayvan yetiştiriciliği (koyun, sığır, at gibi) ve arıcılık, tarım kadar önemli diğer ekonomik faaliyetlerdir. Tarımla uğraşan insanlar nüfusun büyük bir bölümünü oluştururlar. Esnaflık, müderrislik, imamlık diğer yaygın mesleklerdir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/513
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aysebeytas2001.pdf968.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools