Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/51
Title: Örtüaltı gül yetiştiriciliğinde farklı yetiştirme ortamlarının gelişme üzerine etkileri
Authors: Özzambak, Ercan
Akat, Hülya
Keywords: Topraksız tarım, gül, yetiştirme ortamları.
Soilless culture, rose, susbtrat.
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu araştırma, farklı ortamların kesme çiçek gül yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 1999-2000 yılları arasında yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak Kordes firmasına ait SMART adlı çeşit kullanılmıştır.Çalışmada yetiştirme ortamı olarak, pomza, çam kabuğu, torf+ perlit (1:1) ve bunların eşit miktarlardaki karışımı kullanılmıştır. Üretimde siyah plastik saksılar kullanılmıştır. Bitkilerin besin eriyiği ile beslenmesi, damlama sulama yöntemiyle sağlanmıştır.Deneme boyunca vegetatif gelişim ile ilgili olarak sürgünlerin çıkışından itibaren sürgün boyundaki artış, sürgün sayısı ve çapı dört haftalık periyotlarla ölçülmüştür. Generatif faza geçişten sonra ise çiçek sapı uzunluğu ve kalınlığı, tomurcuk uzunluğu, tomurcuk çapı ve yaprak sayısı ölçülmüştür. Verimle ilgili olarak hasat edilen çiçek sayısı bitki başına adet olarak belirlenmiş ve tüm bu kriterlerin istatistiki analizi yapılmış, kesilen çiçeklerin vazo ömrü belirlenmiştir.Vegetatif dönemde karışım ve torf+perlit ortamında yetişen bitkiler daha erken gelişerek, bükme işlemine gelmiştir. Generatif fazda, çiçek sapı uzunluğu 29.9-52.0 cm arasında değişim göstermiş, çiçek verimi bakımından ise ortamlar arasında %5'e göre farklılık bulunmuş, maksimum toplam çiçek verimi 9.13 adet/bitki ile torf+perlit ortamından elde edilmiş, bunu karışım ortamı 8.40 adet/bitki izlemiştir.Sonuç olarak; tüm ortamların karışımı ve torf+perlit karışım ortamlarının ilk gelişim döneminden itibaren bitki gelişimi, kalite kriterleri ve verim yönünden diğer ortamlardan daha iyi sonuç verdikleri saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/51
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hulyaakat2001.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools