Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5041
Title: Wister-Albino sıçanlarda ışınlama sonrası intestinal mukozada oluşan değişiklikler ve askorbik asidin koruyucu etkisi
Authors: Yalman, Deniz
Aydın, Barbaros
Keywords: Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bir antioksidan olan C vitamininin radyoterapi sürecinde serbest radikallerin oluşturacağı normal doku hasarına karşı özellikle radyoterapiye erken yanıt veren intestinal mukozada etkili olabileceği düşünülmüş ve bir hayvan deneyi modeli oluşturulmuştur. Ağustos 2009 - Kasım 2009 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Birimi'nde üretilen, genç erişkin, ortalama 4 aylık, ağırlıkları 180-220 gr arasında değişen 32 adet Wistar albino erkek (n=16) ve dişi (n=16) sıçan kontrol grubu, C vitamini grubu, radyoterapi grubu ve radyoterapi + C vitamini grubu olmak üzere 4 gruba randomize edilmiştir. C vitamini ve Radyoterapi + C vitamini gruplarının içme suyuna 10 gün boyunca 250 mg/kg dozunda C vitamini eklenmiştir. Radyoterapi uygulanacak gruplara ait sıçanlar simüle edilerek batın bölgeleri işaretlenmiş ve Co60 teleterapi cihazı ile tek fraksiyonda 8 Gy uygulanmıştır. Radyoterapiden 72 saat sonra tüm sıçanlar anestezi altında sakrifiye edilerek tüm gastrointestinal traktus ?en-bloc? çıkarılmış, ileum ve kolon segmentinden 1 cm'lik segmentte histopatolojik değerlendirme yapılmıştır. Radyoterapi uygulanan grupta apopitotik hücre sayısında radyoterapi + C vitamini grubu (p=0,003), C vitamini grubu (p=0,001) ve kontrol grubuna (p=0,001) göre anlamlı artış tespit edilmiştir. Yalnız radyoterapi uygulanan gruptaki villus boylarında radyoterapi + C vitamini (p=0,008) ve yalnız C vitamini alan gruba göre (p<0,001) kısalma olduğu belirlenmiştir. Tüm gruplar arasında radyoterapi uygulananlarda genel olarak mitoz sayısı daha yüksek bulunmasına rağmen istatistiksel anlamlı farklılık yalnız radyoterapi grubu ile yalnız C vitamini alan grup arasında tespit edilmiştir (p=0,021). Kript sayısında ise yalnız radyoterapi ile yalnız C vitamini uygulanan gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). C vitamini uygulanan grupta kript sayısı lehine artış mevcuttur. Radyoterapi + C vitamini grubunda kript sayısında artış olmasına rağmen yalnız radyoterapi uygulanan grupla karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark bulunamamıştır (p=1,00). Çalışmanın sonucunda 250 mg/kg dozunda uygulanan C vitamininin sıçanlarda intestinal mukozayı radyasyon hasarından koruduğu ve antiapopitotik etkisi olduğu gösterilmiştir. Ancak C vitamininin oksidatif strese karşı antioksidan özelliği doz bağımlı olduğundan ve yüksek dozlarda pro-oksidan olabileceğinden doz kontrollü ve tümörlü dokularda yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5041
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
barbarosaydin2010.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools