Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5034
Title: İntrauterin ve erken bebeklik döneminde araknoid granülasyon varlığının araştırılması
Authors: Erşahin, Yusuf
Akgül, Eylem Burcu
Keywords: Beyin omurilik sıvısı, araknoid granülasyon, dural sinüs.
Cerebrospinal fluid, arachnoid granulation, dural sinus.
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: İnsan vücudunun yaklaşık %60'ı sudur (1). Su, intrasellüler, intersitisyel veya ekstrasellüler, intravasküler alanda ve beyin omurilik sıvısı (BOS) olarak beyinde bulunur. Bu su, beyin ve omuriliği sarmalar, içinde yayılır, etrafında akar. BOS, bu sistemin en önemli komponentidir. Üretimi, emilimi, dolaşımı ile ilgili dinamikleri iyi bilmek ve değerlendirebilmenin birçok hastalığın fizyopatolojisini anlamak ve tedavi prosedürleri geliştirebilmek için nöroşirürji pratiğinde önemli farklar oluşturacağı açıktır. Çalışmamızda postmortem 26 haftadan büyük fetus ve 1 yaş altı çocuk otopsi materyallerinden rastgele örneklem metodu ile seçilmiştir. Çalışmaya 4 adet 2’si erkek 2’si kız 26 haftadan büyük intrauterin ölmüş fetus, 6 adet 3’ü erkek 3’ü kız 1 yaş altı ölmüş çocuk olgu, 1 adet 3 yaşında erkek olgu dahil edilmiştir. Bilinen santral sinir sistemi hastalığı yada patolojisi olan otopsi olguları çalışma dışı bırakılmıştır. İntrauterin 26 haftadan büyük fetus ve 1 yaş altı çocuk olgularda histolojik olarak superior sagittal sinüs içine invajinasyonunu tamamlamış araknoid villus yapıları aranmıştır. İntauterin dönem ve yaşamın ilk 6 ayında araknoid villus yapıları histolojik preparatlarda izlenmemiştir. Fakat yaşamın 6. ayından sonra alınmış örneklerde araknoid granülasyonlarla benzerlik gösteren yapılar izlenmiş bunlar immünohistokimyasal incelemeyi takiben araknoid villus taslakları olarak değerlendirilmiştir. Doğum sonrası yaşamın 36. ayındaki kontrol olgumuzda araknoid villusları maturasyonu tamamlanmış, superior sagittal sinüs içine parmaksı uzantılar oluşturan yapılar olarak gözlemlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5034
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eylemburcuakgul2010.pdf6.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools