Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5025
Title: Coğrafi işaretli gıdalara ilişkin tüketici tercihleri üzerine bir araştırma
Other Titles: İstanbul örneği
Authors: Miran, Bülent
Zuluğ, Aslı
Keywords: Tüketici Davranışları, Coğrafi işaretler, AHP, Bulanık Eşli Karşılaştırma, Heckman, Ödeme isteği.
Consumer preferences Country of Origin labeling, Analytic Hierarchy Process, Fuzzy Pairwise Comparison, Heckman, Willingness to Pay.
Tarım Ekonomisi A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez kapsamında, coğrafi etiketli gıda ürünlerine ilişkin Türkiye ve dünyada yer alan uygulamalara hem teorik hem de pratik açıdan değinilmiş, İstanbul ili kapsamında coğrafi etiketli ürünlere ilişkin tüketici tercihleri incelenmiştir. Tez, gıda ürünlerinde tüketici davranışları, bu bağlamda gıda güvenliği kavramı ve etiket bilinci ve son olarak da coğrafi işaret kavramı ile coğrafi işaretli gıda ürünlerine yönelik tüketici tercihleri ve ödeme istekliliğinin cevabının araştırıldığı bölümlerden oluşmaktadır. Coğrafi işaret taşıyan ürün gruplarına ilişkin tüketicilerin tercihlerini en iyi yansıtan modelin bulunması için logit ve probit modellerden yararlanılmıştır. Tüketicilerin karar mekanizmasının incelenmesi aşamasında analitik hiyerarşi süreci yaklaşımından faydalanılırken, gıda ve beslenme konusunda bilgi kaynağı tercihlerinde bulanık eşli karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Coğrafi etiketli ürünleri tercih eden tüketiciler için ödeme istekliliğinin hesaplanması, çalışmaya konu olan bir diğer başlıktır. Araştırmanın sonucunda, coğrafi etiketli Ayvalık zeytinyağı için talep, coğrafi etiketli olmayan muadillerine göre % 58 daha fazladır. Coğrafi etiketli Ezine peyniri için talep ise, coğrafi etiketli olmayan muadillerine göre %43 daha fazladır. Coğrafi etiketli ürün tüketen tüketici profili, belirli bir gelir seviyesinin üzerinde, bayan, çalışan, çocuk sahibi olmayan yapıdadır. Tüketicilerin coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağı için muadiline göre piyasa fiyatından %82 daha fazla ödemeyi kabul ederken, coğrafi etiketli Ezine peyniri için yaklaşık %355 (3.55 kat) daha fazla vermeyi kabul ettiği araştırmanın sonucunda elde edilen bir diğer bulgudur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5025
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aslizulug2010.pdf13.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools