Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5024
Title: Passiflora'nın 99mTc-DTPA’nın biyodağılımı ve kan hücrelerinin tutulumu üzerine etkisi
Authors: Biber Müftüler, F. Zümrüt
Zora, Hasan
Keywords: Passiflora, 99mTc-DTPA, Albino Wistar sıçan, Kan hücreleri, Biyodağılım.
Passiflora, 99mTc,-DTPA, Albino Wistar rat, Blood cells, Biodistribution.
Nükleer Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: İlaç özelliği gösteren bitkiler son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde oldukça fazla tüketilmektedir. Ancak biyolojik ve yan etkiler, kimyasal içerik ve ilaç etkileşimleri tam olarak bilinmeden bir tüketim söz konusudur. Literatürde bazı bitkilerin, radyofarmasötiklerin biyodağılımını değiştirdiği üzerine birçok çalışma mevcuttur. Bu bağlamda bu çalışmada bitkisel kökenli bir ilaç ile teknesyum işaretli bir radyofarmasöti"in etkileşiminin, biyodağılım ve kan hücrelerinin işaretlenmesi çalışmalarıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bitkisel kökenli bir ilaç olan Passiflora şurubu ile teknesyum işaretli bir radyofarmasötik olan 99mTc-DTPA’nın, erkek Albino Wistar sıçanlar üzerinde biyodağılım ve alınan kan örneklerindeki bileşenlerde mevcut radyoaktivitenin ölçülerek ilaç-radyofarmasötik etkileşimi değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılacak olan Passiflora şurubu; Passiflora İncarnata adlı bir bitki ekstresi içeren sakinleştirici bir ilaçtır. 99mTc-DTPA ise; tanı amacı ile nükleer tıp uygulamalarında teknesyum-99m radyonüklidi ile bağlanıp böbrek ve beyin hastalıklarının incelenmesinde çok sık kullanılan bir radyofarmasötiktir. Radyoişaretli bileşiğin kalite kontrol çalışmaları İnce Tabaka Radyo Kromatografi (TLRC) yöntemi kullanılarak yapılmış ve bağlanma verimi % 95’in üzerinde belirlenmiştir. Biyodağılım çalışmaları Passiflora ile doyurulmuş ve kontrol grubu erkek Albino Wistar sıçanlar üzerinde gerçekleştirilmiş gram doku başına enjekte edilen doz değerleri hesaplanarak zamanla değişimi incelenmiştir. Deneysel sonuçlar özellikle şurupla doyurulan grubun böbrek tutulumunda ve kan hücrelerindeki radyoaktivite dağılımında fark edilir bir azalma göstermiştir. Tüm deneysel veriler için SPSS 16 programı kullanılarak istatistiksel değerlendirme yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5024
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hasanzora2010.pdf545.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools