Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5023
Title: Türkiye'de kültürü yapılan ve doğal yayılış gösteren nergislerin (Narcissus) araştırılması, kültüre alınması, bazı morfolojik ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi
Authors: Özzambak, M. Ercan
Zeybekoğlu, Emrah
Keywords: Nergisler, Narcissus, doğal popülasyonlar, kültür çeşitleri.
Narcissi, Narcissus, wild populations, cultivars.
Bahçe Bitkileri A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Çalışmada Türkiye’nin nergis varlığı bakımından sahip olduğu durumun incelenmesi ve nergis genetik kaynaklarımızın, süs bitkilerinde önem taşıyan özellikler yönünden, sahip olduğu potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma Türkiye’de, Narcissus tazetta L. ve Narcissus serotinus L. türlerinin doğal yayılış gösterdiği alanlar ve farklı nergis türlerinin doğallaşmış olduğu alanlarda ve İzmir Bornova’da kurulan nergis plantasyonda, 2006-2010 yıllarında yürütülmüştür. Doğal ve doğallaşmış popülasyonların lokalite bilgileri kaydedilmiş, bu popülasyonların bitkilerinde bazı morfolojik ölçümler yapılmıştır. N. tazetta ve N. serotinus türlerinin, Türkiye Florası (Davis, 1984)’nda belirtilen yayılış alanlarına ek olarak yeni yayılış alanları belirlenmiştir. Çalışmada, değişik lokasyonlardan kültüre alınan bitkiler ve bazı kültür çeşitleri ile kurulmuş olan plantasyonda gerçekleştirilen ölçümler ile farklı bitki özellikleri, aynı ekolojik koşullarda belirlenmiştir. Çiçeklenme oranı, vazo ömrü, erkencilik ve morfolojik karakterler gibi bazı farklı özellikler bakımından, doğal popülasyonlardan alınan bitkilerin bazılarının, kültür çeşitlerinin sahip oldukları değerlerin üzerinde veya altındaki değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Doğadan alınan türlerin, kültür koşullarındaki bazı değerlerinin, bu türler için yapılmış tanımlamaların üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma ile 11 farklı ilden ve 20 lokasyondan sökülen farklı türlere ait bitkiler ile bir plantasyon elde edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5023
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
emrahzeybekoglu2010.pdf12.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools