Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5021
Title: Tor anonimleştiricisinde sınırlı kaynak kullanarak trafik analizi gerçekleştirimi
Authors: Dalkılıç, Mehmet Emin
Yüksel, Murat İlter
Keywords: Anonimlik, anonimleştiriciler, trafik analizi, Tor, Tor'a karşı düşük kaynaklı yönlendirme saldırısı.
Anonymity, anonymizer, traffic analysis, Tor-Low-Resource Routing Attacks Against Tor.
Uluslararası Bilgisayar A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde İnternet kullanıcılarının İnternet üzerinde yaptığı işlemlerin üçüncü kişiler tarafından takip edilmesinin (izlenmesinin) engellenmesi yöntemleri anonimlik başlığı altında incelenmiş, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen trafik analiz saldırıları ve engelleme yöntemleri araştırılmıştır. Tezde, trafik analizine karşı geliştirilen, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ve bir düşük gecikmeli anonimlik sistemi olan Tor sistemi konu alınmış, bu anonimleştiriciye karşı Bauer ve arkadaşları tarafından geliştirilen devre ilişkilendirme saldırısı, güçlendirilmiş Tor sürümünde ve canlı Tor ağında gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen denemelerde, devre ilişkilendirme yönteminin hala geçerliliğini koruyarak anonimliği kırabildiği tespit edilmiştir. Yapılan uygulama sonucunda elde edilen veriler Bauer ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği önceki saldırıyla karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5021
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
muratilteryuksel2010.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools