Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5019
Title: Simulink destekli model-tabanlı biyoproses kontrol
Authors: Elibol, Murat
Kuryel, Rabenol
Yücel, Mesut
Keywords: DMK, biyoproses kontrol, IMCTUNE, Simulink.
IMC, bioprocess control, IMCTUNE, Simulink.
Biyomühendislik A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, proseslerin matematiksel modellerinden yola çıkarak kontrol sistemlerinin tasarlanmasını mümkün kılan bir algoritma olarak Dahili Model Kontrol (DMK) algoritması ile modelleri belirli biyoproseslerin kontrol sistemleri tasarlanmış ve tasarlanan kontrol sistemleri yanıtın hızı, sıçrama miktarı ve ofset gibi performans ölçütlerine göre ayarlanmıştır. Tasarlanan kontrolörler PID cinsinden ifade edilmiştir. Modele dayalı DMK kontrolör tasarımı ve PID karşılıklarının bulunması için IMCTUNE ve tasarlanan kontrol sistemlerinin yanıtlarının incelenmesi için Simulink programı kullanılmıştır. DMK tasarım metodunda ilk aşama proses modelinin belirlenmesidir. Proses modelinin belirlenmesinin ardından bozucu değişkenin prosesi nasıl etkilediğine bağlı olarak 1- veya 2-serbestlik dereceli (SD) DMK sistemlerinden biri seçilir. Eğer kontrol etkinliği üzerinde herhangi bir kısıt söz konusu ise bu durumda 1- veya 2-SD DMK’nın Model Durum Geribeslemeli uygulaması kullanılır. Eğer proses modelleri belirsizlik içeriyorsa, belirsiz prosesler için geliştirilmiş 1- veya 2-SD DMK sentezleme ve ayarlama algoritması kullanılır. Proses için en uygun algoritmanın seçilmesi ve uygulanmasının sonucunda bu prosesin kontrolü için DMK kontrolör tasarlanmış olur. Tasarlanan ve filtre zaman sabitinin bir fonksiyonu olan bu kontrolör performans ölçütlerine göre ayarlanır. Endüstriyel uygulamalardaki kontrol sistemleri genel olarak PID kontrolörleri içermektedir. Bu nedenle, herhangi bir algoritmayla tasarlanan kontrolörün PID’ye dönüştürülebilir olması önemlidir. Bu tez kapsamında bir DMK kontrolörün PID kontrolöre nasıl dönüştürülebileceği de tartışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5019
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mesutyucel2010.pdf12.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools