Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5018
Title: Seralarda solarizasyonun hidrojen peroksit ve metam sodyum uygulamaları ile kombinasyonunun Fusarium oxysporum f. sp. radicislycopersici ve Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’e karşı etkinliğinin araştırılması
Authors: Tosun, Necip
Yüce, Enes Kazım
Keywords: Domates, Solarizasyon, Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Hidrojen peroksit, Metam sodium.
Tomato, Solarization, Fusarium oxysporum f.sp. radicislycopersici, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Hydrogen peroxide, Metam sodium.
Bitki Koruma A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Domates yetiştiriciliğinde toprak kaynaklı patojenler Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (Forl) ve Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Seralarda her iki patojeni de kontrol edebilecek etkili ve pratik bir savaşım yöntemi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, solarizasyon tek başına, metam sodyum ve hidrojen peroksitin solarizasyon ile ayrı ayrı kombinasyonunun Forl ve Cmm’ye karşı etkileri sera koşullarında Muğla Ortaca’da Temmuz-Ağustos 2009 tarihlerinde araştırılmıştır. Her iki patojende solarizasyondan önce her parseldeki toprağa suni inokulasyonla bulaştırılmıştır. Metam sodyum solarizasyon ile birlikte bir kez uygulanırken, hidrojen peroksit 3 haftalık solarizasyon süresi boyunca iki farklı dozda ikişer kez damla sulama sistemi ile uygulamıştır. Bu çalışmanın sonucunda solarizasyon tek başına her iki patojeni de kontrol edememiştir. Bununla birlikte, 125 L metam sodyum 0.1 ha dozu ve 10 L hidrojen peroksit 0.1 ha dozu bu patojenlere karşı etkisiz bulunmuştur. Diğer yandan, 15 L hidrojen peroksit 0.1 ha dozu hem Forl hem de Cmm’ye karşı solarizasyon süresi boyunca en yüksek etkiyi göstermiştir. Sonuç olarak hidrojen peroksit solarizasyonda toprak kaynaklı hastalıklara karşı savaşımda çevre dostu kimyasal ve yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5018
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eneskazimyuce2010.pdf9.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools