Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5017
Title: Çiftli grafların tam boyanması
Authors: Dündar, Pınar
Yorgancıoğlu, Zeynep
Keywords: Graf boyama, tam boyama, çiftli graf.
Graph coloring, total coloring, double vertex graph.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde öncelikle graflarda boyama ölçümleri üzerine günümüze kadar yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere yer verilmiştir. Ardından çiftli grafların tam boyanması çalışılmıştır. İlk bölümde, graf boyama tarihinden, günlük yaşantıdaki kullanım alanlarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde, bu tezi anlamada kolaylık sağlayacak; temel graf tanımlarına ve bazı teoremlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, graflarda boyama ölçümleri olan tepe boyama, ayrıt boyama ve tam boyama özel graflarda incelenmiş, tanımlar verilmiş ve teoremler ispatlanmıştır. Dördüncü bölümde, çiftli grafların tam boyanması üzerine teoremler ispatlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5017
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zeynepyorgancioglu2010.pdf288.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools