Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5013
Title: Asal ve yarı asal halkalarda türevler üzerine
Authors: Albaş, Emine
Yokuş, Erdal
Keywords: Asal halka, yarı asal halka, türev, ters (reverse) türev, genellestirilmis türev.
Prime ring, semiprime ring, derivation, reverse derivation, generalized derivation.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez esas olarak beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tez konusu tanıtılmış ve konuyla ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalara ilgili kısa bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, bu tezi anlamada kolaylık sağlayacak bazı temel tanım ve özelliklere yer verilmiştir. Üçüncü bölümün ilk kısmında I. H. Herstein’in 1978 ve 1979 yıllarındaki asal halkaların türevlerini konu alan çalışmaları ele alınmıştır. İkinci kısmını ise, P. H. Lee ve T. K. Lee’nin 1981 yılında yapmış oldukları ilk kısmın genellemesi olan asal halkalarda türevlerle ilgili çalışması oluşturmaktadır. Dördüncü bölümde yarı asal halkalarda bazı koşulları sağlayan türevler ve bunların karakterizasyonunu veren J. Vukman’ın 1995 ve daha sonra Thaheem’in 2005 yıllarındaki çalışmaları ele alınmıştır. Besinci bölümde öncelikle M. Samman ve N. Alyamani’nin 2007 yılındaki yarı asal halkalarda ters (reverse) türevler üzerine çalışması incelenmiş ve daha sonra A. Ali ve T. Shah’ın 2008 yılındaki asal halkalarda “commuting” ve “centralizing” genelleştirilmiş türevler konulu çalışması ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5013
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
erdalyokus2010.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools