Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5012
Title: Organik ve geleneksel zeytin yetiştiriciliğinde bitki beslenme durumunun meyve, yaprak ve zeytinyağında önemli kalite ölçütleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
Authors: Eryüce, Nevin
Zinciroğlu, Nurdan
Keywords: Zeytin, α tokoferol, zeytinyağ, ağır metal, organik tarım.
Olive, α tokoferol, olive oil, heavy metal, organic agriculture.
Toprak A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Deneme, organik zeytin yetiştiriciliğinin başlatıldığı ve geleneksel yetiştiriciliğin de sürmekte olduğu Çanakkale’ye bağlı Ayvacık ilçesinde, her iki üretim yöntemini de temsil eden ve çok yaygın yetiştirilen, Ayvalık Yağlık (Edremit Yağlık) çeşidi bahçelerinde ve 2007-2008; 2008-2009 yıllarında yürütülmüştür. Kahverengi orman, kireçsiz kahverengi ve kolüvyal büyük toprak grupları üzerinde yer alan bahçelerin, kumlu ve tın bünyeye sahip olduğu, tuzluluk sorunlarının bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca incelenen bahçelerin tepkimeleri ilk yıl nötr ve hafif alkalin, ikinci yıl hafif ve orta alkalin özellikte bulunmuştur. Kireç miktarlarının büyük bölümü fakir ve bünye+marn aralığında olup, organik madde yönünden humuslu ve humusça fakir sınıflarında yer aldığı izlenmiştir. Element içerikleri incelendiğinde genel olarak N orta ve iyi; P orta; K, Ca, Fe, Zn, B düşük ve yeterli; Mg, Cu Mn yeterli bulunmuştur.İncelenen bahçelerin yaprak elementel içerikleri yönünden çoğunlukta bulunduğu aralıklar dikkate alındığında N ve B miktarlarının noksan; P’un yetersiz; K ve Cu’ın yetersizle yeterli arasında; Ca, Mg, Fe, Zn, Mn’ın da noksanda yeterliye kadar değişen bir aralıkta yer aldığı belirlenmiştir. Meyvelerin element içerikleri incelendiğinde N, Ca, Mg, Fe ve B tüm bahçelerde birinci yıla oranla ikinci yılda daha yüksek; P ve Cu daha düşük değerlerde bulunmuştur. Zeytinyağ ile yaprak arasındaki ilişkiler incelendiğinde; miristik asit ile magnezyum, palmitoleik ve linoleik asit ile kadmiyum arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca yağın en önemli kalite parametrelerinden olan tokoferoller ile meyve azotu arasında arasında pozitif ilişki saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5012
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nurdanzincircioglu2010.pdf879.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools