Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5011
Title: Ege Bölgesi patates üretim alanlarında bulunan önemli bitki paraziti nematodların belirlenmesi ve bitki gelişimine etkileri
Authors: Kaşkavalcı, Galip
Ulutaş, Enbiye
Keywords: Patates, nematod, Ege Bölgesi, sürvey, bitki gelişimi.
Potato, nematode, Aegean Region, survey, plant growth.
Bitki Koruma A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, 2006-2008 yıllarında Ege Bölgesi patates üretim alanlarında bulunan önemli bitki paraziti nematod türleri belirlenmiş ve bitki gelişimine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla Aydın, Balıkesir, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde sürvey çalışmaları yapılmış ve 3 takıma (Dorylaimida, Tylenchida ve Aphelenchida) bağlı 6 familyaya (Xiphinematidae, Pratylenchidae, Meloidogynidae, Heteroderidae, Telotylenchidae ve Aphelenchidae) ait 22 tür teşhis edilmiştir. Patates için ekonomik olarak önemli olan türlerden Globodera rostochiensis Wollenweber, Meloidogyne chitwoodi Golden et al, Pratylenchus neglectus (Rensch), Pratylenchus penetrans (Cobb) ve Pratylenchus scribneri Steiner Ege Bölgesi’nde saptanmış; Globodera rostochiensis % 17.47, Meloidogyne spp. % 18.67 ve Pratylenchus spp. % 55.42 oranında bulunmuştur. Bitki gelişimine etkilerini saptamak amacıyla İzmir-Ödemiş (Bozdağ)’te bitki paraziti nematodlarla doğal olarak bulaşık parsellerde, tesadüf blokları deneme desenine göre 8 karakter ve 5 tekerrürlü olarak 2007 ve 2008 üretim döneminde 2 yıl süreyle deneme kurulmuştur. Agria, Granola, Marabel ve Marfona patates çeşitlerinde populasyon takibi yapılmış ve bitki gelişimine etkileri araştırılmıştır. Globodera rostochiensis ve Pratylenchus penetrans ile bulaşık bulunan deneme alanında, nematodların başta bitki verimi olmak üzere, büyük yumru oluşumunu, olum süresini ve boy uzunluğunu değişen oranlarda etkilediği saptanmıştır. Bitki verimi açısından her iki yılda da en çok etkilenen çeşitler Marfona (ilk yıl % 49.17; ikinci yıl % 111.20) ve Marabel (ilk yıl %52.17; ikinci yıl % 96.77), en az etkilenen çeşit ise Granola (ilk yıl % 21.30; ikinci yıl % 33.48) olmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5011
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
enbiyeulutas2010.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools