Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5010
Title: Hangar tipi yapılarda pasif güneş enerjisi kullanımına yönelik hava kolektörü geliştirilmesi
Authors: Okutucu, Fikret
Uğur, Fatih
Keywords: Pasif güneş enerjisi, hava kolektörü, hangar.
Passive solar heating, solar air collector, hangar.
Güneş Enerjisi A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, havacılık ve endüstride yaygın olan hangar tipi yapılarda pasif güneş enerjisi kullanımına yönelik bir hava kolektörü geliştirilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak, mevcut güneş evleri ve ürün kurutma sistemlerinin kolektörlerinden yararlanılarak ilk ürün tasarlanmıştır. Bu ilk ürünün hangarda uygulanması ile elde edilen bulgular ve yeni fikirler, seçilmiş olan iki model kolektör üzerinde karşılaştırmalı olarak denenmiştir. Bunun sonucunda elde edilen yeni bulgular yardımı ile hava kolektörü tasarımı geliştirilmiştir. Hava kolektörü Aralık 2008 ayında üretilmiş ve 2009 yılının Mart ve Nisan aylarında denenmiştir. Hava kolektörünün genişletilmiş metal sac esaslı yutucu elemanı manyetit kaplanarak 2009 yılının Aralık ayı ile 2010 yılı Ocak ayında yeniden denenmiştir. 2010 yılı Ocak ayında hava çıkış hızı ölçümü yapılan günler için hava kolektörünün çıkış ve giriş sıcaklıkları arasındaki fark ortalama 9,4 ºC, anlık ısıl verim ortalama % 51 olarak bulunmuştur. Kolektör anlık ısıl verimi, ölçüm yapılan günlerde en fazla % 79 olarak hesaplanmıştır. Bu hava kolektörünü kullanacak olan hangarların, ısıtma enerji ihtiyacının yaklaşık %20 sini düşük maliyetle, pasif güneş enerjisinden elde edeceği belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5010
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fatihugur2010.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools