Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5009
Title: Deniz hıyarı (Holothuria (Roweothuria) polii, Delle Chiaje, 1823)'nın farklı sıcaklıklarda adaptasyonu ve gelişiminin incelenmesi
Authors: İşgören Emiroğlu, Dilek
Uğurlu, Ziya Ersin
Keywords: Deniz hıyarı, sıcaklık uygulamaları, adaptasyon, gelişim.
Sea cucumber, temperarure treatments, adaptation, development.
Su Ürünleri Yetiştiriciliği A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında deniz hıyarlarında sıcaklık faktörünün büyüme ve gelişmeye olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada Urla, Karaburun ve Foça kıyılarından toplanan 15-40 gr arasında juvenil dönemdeki deniz hıyarlarının Ekim 2009 - Mart 2010 ayları arasında gelişimleri ve ağırlık artışları gözlenmiştir. Ayrıca farklı su sıcaklıklarına adaptasyonları ve buna bağlı olarak gelişimleri 90 gün boyunca 20°C, 25°C ve 30°C'de incelenmiştir. 15°C, 30°C ve 35°C'de şok uygulaması yapılarak yaşama oranları tespit edilmiş ve vücut yapılarındaki değişiklikler izlenmiştir. Çalışma boyunca fiziko-kimyasal parametreler (tuzluluk, pH, oksijen) günlük olarak ölçülmüş, 8 saatlik kış ışık rejimi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Holothuria polii' nin gelişimi için optimum sıcaklığın 25°C olduğunu, 7°C' nin altında ve 32 °C' nin üstünde ise yaşama oranının önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5009
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ziyaersinugurlu2010.pdf4.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools