Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/50
Title: Nohutta bazı kalite özellikleri ve bunlar arasındaki ilişkilerin saptanması üzerinde araştırmalar
Authors: Sepetoğlu, Hasan
Ak, E. Emel
Keywords: Nohut, kalite, 100 tane ağırlığı, verim, protein, kül, hektolitre, su emme kapasitesi, kabuk oranı, pişkenlik.
Chickpea, quality, 100 seed weight, yield protein, ash, hectoliter, water absorbtion capacity, seed coat, cooking time, correlation.
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma nohutta bazı kalite özellikleri ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla 21 farklı Kabuli tip nohut hattı ve kontrol olarak ekilen 2 ticari çeşitle Bornova ekolojik koşullarında 1997 Kasım ve Haziran 1998 tarihleri arasında yürütülmüştür. Denemede saptanan değerlere göre en yüksek 100 tane ağırlığı 50,8 gr ile 2. genotipten, en yüksek verim ise 284,4 kg/da ile 17. genotipten elde edilmiştir. Denemede saptanan en yüksek protein oranı %18,9 olup 21. genotipten, en düşük kabuk oranı değeri %4 olarak 14., 15, ve kontrol olarak denemeye dahil edilen İzmir-92 çeşidinden, en fazla hektolitre ağırlığı 80 kg olarak 19. genotipten, en düşük kül oranı değeri %2 olarak 4. genotipten, en yüksek su emme kapasitesi %95,2 ile 11. genotipten ve en düşük pişkenlik ise 58 dk olarak 18. genotipten elde edilmiştir.Denemede incelenen özelliklere ait değerler arasındaki korelasyonlardan kül ve hektolitre ağırlığı arasındaki ilişki (r=-0,48) negatif ve önemli, diğerleri ise önemsiz olarak bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/50
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
emelak2001.pdfTam metin519.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools