Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/49
Title: Dağıtık sistemlerde dinamik yük dengeleme
Authors: Erciyeş, Kayhan
Akay, Oğuz
Keywords: Dağıtık, gerçek zamanlı, kümeleme, hiyerarşik, hata toleransı, dinamik, yük dengeleme.
Distributed, real-time, cluster based, hierarchical, fault tolerance, dynamic, load balancing.
Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, gerçek zamanlı dağıtık sistemler için geliştirilmiş bir iletişim protokolünun uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu protokol üzerine dinamik bir yük dengeleme modeli tasarlanmış ve bu modelin uygulaması gerçekleştirilmiştir.Uygulaması gerçekleştirilen protokol, kümeleme tabanlı, hiyerarşik halka protokollerinden oluşmaktadır. Halka protokolleri senkron olarak çalışmaktadır. Alt katman düğüm adı verilen işlemcilerin yer aldığı kümelerden oluşurken, üst katmanda ise bu kümeleri yöneten temsilciler bulunur. Sistemde iki ya da daha fazla katman bulunabilir. Her bir kümede bağımsız halka protokolleri çalışmaktadır. Bu yapıya ayrıca bir hata toleransı mekanizması entegre edilmiştir. Bu protokol üzerine geliştirilen dağıtık dinamik yük dengeleme modülü, sisteme iletilen işleri düğümlere adil ve saydam bir şekilde dağıtarak, sistemin genel performansını en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu işlemi gerçekleştirirken sistemin gerçek zamanlı özelliğini de göz önünde bulundurmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/49
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oguzakay2001.pdfTam metin1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools