Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4601
Title: Natrix Tessellata'nın zehir bezinin histolojik olarak incelenmesi
Authors: Arıkan, Hüseyin
Akat, Esra
Keywords: Natrix tessellata
Colubridae
Duvernoy's bezi
zehir bezi
histoloji
Natrix tessellata
Colubridae
Duvernoy's gland
venom gland
histology
Biyoloji A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Temporal bölgede konumlanan ve oral bir bez olan Duvernoy's bezi sadece colubrid yılanlarda bulunur. Tez konusu kapsamında, Natrix tessellata'da Duvernoy's bezi ile ilgili morfolojik ve histokimyasal araştırmalar yapılmıştır. Bez bağ dokusu tarafından kuşatılmıştır, bağ dokusu bezin iç kısımlarına uzanarak bezi bölümlere ayırmış, bu sayede lobuller, asinuslar ve iç salgı kanalları oluşmuştur. Duvernoy's bezi seromukoz ve mukoz hücre asinuslarından oluşmaktadır. Asinuslar, histokimyasal özelliklerine göre ayırt edilen mukoz ve seromukoz hücrelerden oluşmuş tek tabakalı epitelden şekillenir. Bez temel olarak seromukoz asinuslardan oluşmakta, mukoz hücreler bezin merkezi ve iç salgı kanalı etrafı ile sınırlı kalmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4601
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esraakat2010.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools