Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4600
Title: Çipura işleme atıklarının yan ürün olarak değerlendirilmesi
Authors: Altınelataman, Can
Akagündüz, Özlem Yeşim
Keywords: Çipura işleme atıkları
balık jelatini
yenilebilir film
Gilthead sea bream processing wastes
fish gelatin
edible film
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada çipura işleme atıklarının yan ürün olarak değerlendirilmesi ile jelatin ve yenilebilir film üretimi amaçlanmıştır. Hammadde olarak çipura iskelet ve yüzgeçleri ile çipura pulları kullanılmıştır. Çipura iskelet ve yüzgeçlerinin ön işlemleri için iki farklı yöntem kullanılmıştır. HCl çözeltisi ve Alkalaz çözeltisi ile iskelet ve yüzgeçlerin içerdikleri kas proteinlerinin uzaklaştırılması hedeflenmiştir, bunun yanı sıra çipura pullarının içerdiği istenmeyen maddeleri uzaklaştırmak amacıyla NaCl ve NaOH çözeltileri kullanılmıştır. Böylelikle üç farklı jelatin elde edilmiş ve bu jelatinler jel dayanımı, nem içeriği ve antioksidan ölçümleri ile karakterize edilmiştir. Yenilebilir film üretimi için en iyi özellikleri gösteren jelatin seçilip iki farklı film hazırlanmıştır. Filmin antioksidan aktivitesinin arttırılması amacıyla diğer filme karotenoid konsantresi eklenerek hazırlanmıştır ve her iki filmde, film kalınlığı, şeffaflık, renk ölçümleri, mekanik özellikleri (delme testi, gerilme testi), antioksidan analizleri (ABTS, FRAP), su buharı geçirgenliği, suda çözünürlük ve su aktivitesi ölçülmesi suretiyle karakterize edilmiştir. Sonuç olarak çipura pullarından elde edilen jelatin gösterdiği yüksek jel dayanımı, şeffaflığı, renksiz, kokusuz olması ve yüksek verim oranı nedeni ile yenilebilir film üretiminde kullanılmıştır. Filmler kıyaslandığında karotenoid konsantresi içeren filmin antioksidan aktivitesi ve suda çözünürlük değeri daha yüksek bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4600
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ozlemyesimakagunduz2010.pdf418.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools