Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/46
Title: Ripe olive (Kaliforniya) tipi zeytinin sterilizasyonu
Authors: Pazır, Fikret
Abdollahi, Firoozeh
Keywords: Ripe olive, zeytin, sterilizasyon, Fo değeri.
Ripe olive, olive, Sterilization, Fo Values.
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı Ripe olive tipi zeytinin strilizasyon parametrelerinin belirlenmesidir. Sabit sıcaklıklarda farklı Fo'lar hedeflenerek veya sabit Fo'larda farklı sıcaklıklar kullanılarak sterilizasyon yapılmıştır. Sterilizasyondan sonra 6 hafta süren depolama periyodu sırasında zeytin ve salamura arasında dengeye ulaşma süresini belirleyebilmek amacıyla haftada bir kez pH, asitlik, tuz, sertlik ve renk analizleri yapılmıştır. Sabit Fo'larda incelenen parametreler üzerine (pH, asitlik, tuz, sertlik, renk, metal iyonları ve duyusal özellikler) farklı sıcaklıkların etkisi incelenmiştir. Ayrıca sabit sıcaklıkta farklı Fo'ların etkisi incelenen parametreler üzerine araştırmıştır. Hammaddede ve sterilizasyondan sonra zeytinde mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Yapılan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler sunucunda, ısıl işlem koşullarına bağlı olarak, tercih nedeni olan kalite özellikleri ve mikrobiyolojik güvenilirlik irdelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/46
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
firoozehabdollahi2001-1.pdfTam metin1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
firoozehabdollahi2001-2.pdfTam metin3.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools