Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4599
Title: Bianchi tipi evrenlerin kozmolojik çözümleri
Authors: Battal Kılınç, Can
Akarsu, Özgür
Keywords: Genel görelilik
Bianchi uzay-zamanları
anizotropik akıskan
karanlık enerji
enflasyon
izotroplasma
General relativity
Bianchi space-times
anisotropic fluid
dark energy
dark energy
inflation
isotropization
Astronomi ve Uzay Bilimleri A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Uzaysal olarak homojen fakat anizotropik Bianchi uzay-zamanları maksimum uzaysal simetriye sahip Robertson-Walker (RW) uzay-zamanlarının üzerine kurulu Friedmann-Lemaître evren modellerinin genellestirilmesine, anizotropik enerji kaynaklarının çalısılmasına ve dolayısıyla daha gerçekçi evren modellerinin kurulmasına olanak saglar. Yüksek çözünürlüklü Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) verilerinin basarılı bir biçimde çözümlenmesi ve yorumlanması için Bianchi tipi bir geometriye gerek olup olmadıgı üzerine sürmekte olan tartısmalar son yıllarda Bianchi tipi kozmolojik modellere ve anizotropik enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıstır. Bu tez kapsamında da, özellikle karanlık enerji baglamında, belli varsayımlar altında tanımlanmıs bazı hipotetik anizotropik akıskanların varlıgında genel görelilikçi Bianchi I, LRS Bianchi I ve Bianchi III evren modelleri kurulmus, modellerin kinematikleri ve akıskanların dinamikleri incelenmistir. #leride yapılacak gözlemlerle günümüz evrenini anlatmakta RW metriginin yeterli oldugu ortaya çıksa bile anizotropik enerji kaynaklarının dıslanamayacagı sonucuna varılmıstır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4599
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ozgurakarsu2010.pdf6.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools