Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞanlıer, Şenay-
dc.contributor.authorAk, Güliz-
dc.date.accessioned2018-04-12T08:27:06Z-
dc.date.available2018-04-12T08:27:06Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11454/4598-
dc.description.abstractProstat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür ve kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır. Folat reseptör pozitif hücrelerde folat ve folat konjugatları yüksek affiniteye sahiptir ve teşhis görüntülenmesinde kullanılabilirlik sağlar. Folat reseptörleri folat ve folat analoglarının hücrelerde birikimini mümkün kılmaktadır. Bu birikiminden kaynaklı folat, tümör işaretleyici olarak kullanılmaktadır. Doxorubicin antrasiklin türevi bir antibiyotik olup geniş bir spektrumda antineoplastik ajan olarak davranmasıyla klinikte yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, folat-PEG-doxorubicin türevinin sentezlenerek teknesyum-99m ile işaretlenmesi ve in vivo tümör görüntüleme ajanı olarak radyofarmasötik potansiyelinin araştırılmasıdır. Bu amaçla erkek sıçanlar kullanılarak 99mTc-folat-PEG-doxorubicin ve kontrol grubunun biyodağılımı incelendi. Elde edilen sonuçlarda fazla miktarda folat reseptörü sentezleyen böbrek ve prostatta tutulumun oldukça yüksek olduğu bulundu. Ayrıca hedef/hedef olmayan organ oranı 160 olarak saptandı. Sonuç olarak, hedefe spesifik ve hedef/hedef olmayan organ oranı yüksek olan 99mTc-FOL-PEG-DOX radyoişaretli bileşiğinin prostat kanseri görüntüleme ajanı olarak yüksek bir radyofarmasötik potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir.tr_TR
dc.language.isoothertr_TR
dc.publisherEge Üniversitesitr_TR
dc.subjectFolattr_TR
dc.subjectpolietilenglikoltr_TR
dc.subjectdoxorubicintr_TR
dc.subjectteknesyum 99mtr_TR
dc.subjectkanser hedefli görüntülemetr_TR
dc.subjectFolatetr_TR
dc.subjectpolyethyleneglycoltr_TR
dc.subjectdoxorubicintr_TR
dc.subjecttechnetium 99mtr_TR
dc.subjectcancer targeted imagingtr_TR
dc.subjectBiyokimya A.B.D.tr_TR
dc.titleFolat-peg-doxorubicin türevinin sentezlenerek teknesyumla işaretlenmesi ve kanser görüntüleme ajanı olarak kullanım olanaklarının araştırılmasıtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gulizak2010.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools