Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4598
Title: Folat-peg-doxorubicin türevinin sentezlenerek teknesyumla işaretlenmesi ve kanser görüntüleme ajanı olarak kullanım olanaklarının araştırılması
Authors: Şanlıer, Şenay
Ak, Güliz
Keywords: Folat
polietilenglikol
doxorubicin
teknesyum 99m
kanser hedefli görüntüleme
Folate
polyethyleneglycol
doxorubicin
technetium 99m
cancer targeted imaging
Biyokimya A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür ve kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır. Folat reseptör pozitif hücrelerde folat ve folat konjugatları yüksek affiniteye sahiptir ve teşhis görüntülenmesinde kullanılabilirlik sağlar. Folat reseptörleri folat ve folat analoglarının hücrelerde birikimini mümkün kılmaktadır. Bu birikiminden kaynaklı folat, tümör işaretleyici olarak kullanılmaktadır. Doxorubicin antrasiklin türevi bir antibiyotik olup geniş bir spektrumda antineoplastik ajan olarak davranmasıyla klinikte yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, folat-PEG-doxorubicin türevinin sentezlenerek teknesyum-99m ile işaretlenmesi ve in vivo tümör görüntüleme ajanı olarak radyofarmasötik potansiyelinin araştırılmasıdır. Bu amaçla erkek sıçanlar kullanılarak 99mTc-folat-PEG-doxorubicin ve kontrol grubunun biyodağılımı incelendi. Elde edilen sonuçlarda fazla miktarda folat reseptörü sentezleyen böbrek ve prostatta tutulumun oldukça yüksek olduğu bulundu. Ayrıca hedef/hedef olmayan organ oranı 160 olarak saptandı. Sonuç olarak, hedefe spesifik ve hedef/hedef olmayan organ oranı yüksek olan 99mTc-FOL-PEG-DOX radyoişaretli bileşiğinin prostat kanseri görüntüleme ajanı olarak yüksek bir radyofarmasötik potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4598
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gulizak2010.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools