Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4597
Title: Lifli hafif beton panel duvarların stabilitesi
Authors: Aksoy, Bengi
Ağabeyzade, Receb
Keywords: Hafif beton
lifli hafif beton
panel
sonlu elemanlar
Lightweight concrete
fiber reinforcement lightweight concrete
panel
finite element
İnşaat Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada kısa liflerle donatılandırılmış hafif beton panellerin yapılarda duvar ve döşeme olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Rasgele dağıtılmış kısa polipropilen liflerle donatılandırılmış ve perlit (hafif agregalar) kullanılarak üretilmiş betonların lifler sayesinde arttırılmış olan sünekliliğinden yararlanılarak, eğilmeye ve çekmeye çalışan duvar ve döşeme elemanlarında kullanılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada çimento ağırlığının %2'si ağırlığında polipropilen lif ve çimento ağırlığının %10'u ağırlığında genleştirilmiş perlit agregası kullanılmıştır. Belirtilen karışım ile imal edilen betonun özgül ağırlığı 1,74 gr/cm3 mertebelerindedir. Belirtilen lifli hafif betonun diğer malzeme ve mekanik özellikleri gerekli malzeme testleri ile yapılmış, eğilmede çekme dayanımı 7 MPa, basınç dayanımı 30 MPa, elastisite modülü 16800 MPa ve yarmada çekme dayanımı 6,4 MPa elde edilmiştir. Panel kesme dayanımının belirlenmesi için yapılan testlerde 500 x 500 x 80 mm boyutlarında imal edilen panel elemanlar diyagonal basınç testine tabi tutulmuş ve panelin kesme dayanımı 2,84 MPa olarak belirlenmiştir. Panellerin belirtilen yükler etkisi altındaki davranışları aynı zamanda kabuk eleman olarak modellenerek SAP2000 programında analiz edilmiş ve sonuçlar deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucu deney ve analiz sonuçlarının birbirini doğruladıkları belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4597
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
recebagabeyzade2010.pdf6.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools