Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4596
Title: Keratinolitik enzimlerin deri sanayinde kullanım imkanlarının geliştirilmesi üzerine araştırmalar
Authors: Bitlisli, Behzat Oral
Adıgüzel Zengin, Arife Candaş
Keywords: Bacillus cereus
kollagenaz
elastaz
keratinaz
kıl giderme
kuvvet sensörü
Bacillus cereus
collagenase
elastase
keratinase
dehairing
force sensor
Deri Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Doktora tez çalısmasının ilk asamasında, enzim üretimini gerçeklestirmek amacıyla koyun yününden proteolitik aktivite gösteren bakteri, fungus ve aktinomiset organizmaları izole edildi. Izole edilen mikroorganizmalarda genel proteaz aktivitesi tayinleri yanında kollagenaz, elastaz ve keratinaz enzimi aktivite tayinleri gerçeklestirildi. Bu tayin sonuçlarına göre en yüksek keratinaz aktivitesini bakteri izolatlarının gösterdigi tespit edildi. Bakteri izolatları; keratinaz, kollagenaz ve elastaz aktivite testlerine göre degerlendirilerek en iyi iki izolat seçildi. Ardından, bu iki izolata iliskin üretim ortamı denemeleri yapıldı. Üretim ortamı denemeleri sonucunda, karbon ve azot kaynagı olarak yün ve peptonun, karbon kaynagı olarak maltoz ve glikozun kullanılmasına karar verildi. Bu denemeler sonucunda her iki izolatın, karbon ve azot kaynagı olarak sadece yün veya sadece peptonda büyüyebildigi, karbon kaynagı olarak ise glikoz, maltoz ve diger basit sekerleri kullanabildigi tespit edildi. Ayrıca, karbon ve azot kaynagı olarak yün veya peptonun kullanılmasının aktivite sonuçlarını etkilemedigi, her iki azot kaynagında da benzer kollagenolitik, elastinolitik ve keratinolitik aktivitelerin görüldügü belirlendi. Bu üç proteolitik aktivitenin azot kısıtlaması nedeniyle indüklendigi ve aktivitelerin büyüme ortamındaki protein içerikli substratların varlıgına baglı olmadıgı saptandı. Karbon kaynagı olarak maltoz kullanıldıgında proteolitik aktivitelerin baskılanmadıgı, glikoz kullanıldıgında ise aktivitelerin baskılandıgı belirlendi. Elde edilen bulgulara göre fermentör üretiminde kullanılmak üzere maltoz ve pepton substratları seçildi ve fermentör denemelerine geçildi. Fermentör ortamındaki enzim üretim çalısmaları sonucunda, kollagenolitik, elastinolitik ve keratinolitik aktivitelerin büyüme ortamına ardasık olarak salgılandıgı belirlendi. Fermentör üretimlerinin erken safhalarında azotun yeterli miktarda bulunmasına baglı olarak proteaz aktivitesinin görülmedigi fakat hali hazırda bulunan peptitler tüketildiginde ve spesifik büyüme hızı düsmeye basladıgında kollagenaz ve elastaz aktivitelerinin üretildigi tespit edildi. Bu 2 aktivitenin daha sonra yerini keratinaz üretimine bıraktıgı saptandı. Dolayısıyla, bu iki izolatın giderek daha da zor bulunan protein substratlarını hedef alan ardısık proteaz salınımları gerçeklestirdigi belirlendi. Arastırma kapsamında izole edilen ve incelenen iki mikroorganizmanın tür tanımlama çalısmaları Almanya’daki DSMZ’de (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) yapıldı. Tür tanımlama çalısmaları sonucunda her iki mikroorganizmanın Bacillus cereus türünden geldikleri saptandı ve Bacillus cereus IZ-06b ve IZ-06r olarak adlandırıldı. Ardından, B. cereus IZ-06b ve IZ-06r’den ham proteaz çözeltileri üretildi ve koyun derilerinin kıl gidermesindeki etkileri incelendi. Bu amaçla ham proteaz çözeltilerinin kıl giderme etkileri bilgisayar baglantılı bir kuvvet sensörü kullanılarak ticari enzim preparatları ile karsılastırmalı olarak incelendi ve koyun derisindeki kılları önemli ölçüde gevsettigi belirlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4596
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arifecandasadiguzelzengin2010.pdf4.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools