Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4595
Title: Chemometrical approach to determination of pesticide residues from plant samples by accelerated solvent extraction (ASE)
Authors: Ertaş, F. Nil
Ertaş, Hasan
Adıgüzel, M. Fırat
Keywords: Pestisit
hızlandırılmış solvent ekstraksiyon
gaz kromatografi
tütün
Pesticide
accelerated solvent extraction
gas chromatography
tobacco
Kimya Bölümü A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Tütün ve ürünlerinin insan sağlığına zararları bilinmesine karşın, bu alanda piyasa arzı devam etmekte ve önemli bir tütün üreticisi olan ülkemiz için tütün analizleri önemini korumaktadır. Tütün üretimi sırasında veya çevresel faktörlerle tütünde kalıntı olarak bulunan pestisit düzeylerinin belirlenmesi de bu analizlerin başında gelmektedir. Bu tez çalışmasında öncelikle tayini amaçlanan 10 ayrı pestisit için alıkonma zamanları belirlenmiş ve 50-1000 ng/mL derişim aralıklarında kalibrasyon grafikleri oluşturulmuştur. Daha sonra tütün gibi zor bir matrikste pestisit analizlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yöntem geliştirme amacıyla kromatografik analiz öncesi hızlandırılmış çözücüye özütleme (ASE) tekniğinin kullanımı esas alınmıştır. Bu teknikte özütleme verimine etkiyen parametreler seçilmiş ve Plackett-Burman tasarımı ile öne çıkan parametrelerin belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Ardından bu örneklerin pestisit içerikleri GC-ECD sistemi ile analizlenmiştir. Alınan verilerin işlenmesi sonucunda analiz için optimum koşullar belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4595
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mfiratadiguzel2010.pdf878.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools