Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4591
Title: Çocuklarda helikobakter pilori reenfeksiyonu oranının belirlenmesi
Authors: Yağcı, Raşit Vural
Yüksekkaya, Hasan
Keywords: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Amaç: Primer Helikobakter pilori enfeksiyonu çocukluk çağında kazanılır. Bu çalışma yüksek H.pilori prevalansının yüksek olduğu ülkemizde çocuklarda H. Pilori renfeksiyon oranını ve risk faktörlerini belirlemek amacıyla planlandı. Hastalar ve Yöntem: 2001–2006 yılları arasında kliniğimize başvuran ve başarılı Helikobakter pilori eradikasyon tedavisi almış hastalar değerlendirmeye alındı. Bu retrospektif çalışmaya 8 hafta sonra eradikasyon sağlandığı doğrulanan ve bundan en az 1 yıl sonra reenfeksiyon açısından araştırılan 103 (57 kız, 46 erkek) olgu ile tamamalandı. Hastaların reenfeksiyonun risk faktörlerini araştırmak amacıyla klinik özellikleri, kullanıdığı ilaçlar ve aile öyküleri kaydedildi. Sonuçlar: Yaşları 7-17 yaşları arasında (Ortalama yaş:12,2 ± 2,2 yıl) 103 çocuk hasta kayıtları değerlendirildiğinde eradikasyon sağlandığı gösterildikten itibaren ortalama 2,8± 1,8 (1–6 yıl) yıllık izlemde 24 hastada (%23,3, yıllık yaklaşık %8) helikobakter pilori reenfeksiyonu gelişti). İstatistiksel analize göre annenin Helikobakter pilori ile enfekte olması reenfeksiyonda en önemli risk faktörü olarak bulundu (p=0.01), fakat baba ve kardeşlerin helikobakter pilori ile enfekte olmasının reenfeksiyona etkisi yoktu. Sonuç: Türk çocuklarında Helikobakter pilori reenfeksiyon oranı yüksektir (%23,3). Yüksek Hp prevalansı olan ülkemizde enfekte anneler çocuklar için temel enfeksiyon kaynağıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4591
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hasanyuksekkaya2009.pdf513.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools