Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4589
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkşit, Sadık-
dc.contributor.authorYıldız, K. Başak-
dc.date.accessioned2018-04-12T08:25:05Z-
dc.date.available2018-04-12T08:25:05Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11454/4589-
dc.description.abstractElektromanyetik radyasyonun insan sağlığı, özellikle de karsinogenez üzerinde etkileri konusunda tartışmalar sürmekteyken dünyada son yıllarda bu konuda yoğun çalışmalar olmasına karşın ülkemizdeki veriler sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmada; İzmir’de iki ayrı sağlık merkezi bölgesinde evde bakılan, bir yaş altındaki çocukların yaşam alanlarında elektriksel ve manyetik alan ölçümlerinin yapılması amaçlanmıştır. Ocak 2008-Nisan 2008 tarihleri arasında İzmir Bornova / Özkanlar Sağlık Ocağı, ve Bayraklı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması merkezi (AÇSAP) olmak üzere iki ayrı sağlık merkezi bölgesine kayıtlı bir yaş altındaki tüm çocuklar ve aileleri çalışmaya alınmıştır. Olguların kayıtlı olduğu adreslere ev ziyaretleriyle bebeğin yattığı odada elektromanyetik alan ölçümleri yapılmıştır. Özkanlar bölgesinde 74, Bayraklı bölgesinde 77 olmak üzere toplam 151 bebek çalışmaya alınmıştır. Bunların 77’si kız 74’ü erkektir. Özkanlar bölgesindeki bebeklerin annelerinin eğitim düzeyleri değerlendirildiğinde %37’sinin lise, %40’ının üniversite mezunu olduğu gözlenirken, Bayraklı bölgesinde bu oranlar sırasıyla %32 ve %10 olarak bulundu. Tüm evlerde ortalama elektrik alan düzeyi 6 ± 3 V/m, manyetik alan ölçümünün geometrik ortalaması ise 81 nT saptandı. Her iki bölgedeki evler arasında ölçüm açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Manyetik alan ölçüm sonuçları ile ölçüm yapılan evlerin trafoya olan uzaklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ters bir ilişki saptanmış olup, diğer bağımsız değişkenlerle anlamlı bir ilişki saptanmadı. Ölçüm sonuçlarından elektrik alan ortalaması Dünya Sağlık Örgütünün izin verdiği değerler içerisindedir. Manyetik alan ölçümlerinin çoğunluğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen sınır değer olan 200 nT düzeyinin altında olmakla birlikte %11,3’ü riskli düzeyler olduğu bilinen 200 nT’nın üzerinde bulunmuştur. Bu çalışma ülkemizde bir yaş altındaki çocukların evlerinde yapılmış ilk elektromanyetik alan ölçüm çalışması olup, elde ettiğimiz manyetik alan değerleri, çoğu Batı Avrupa ve Amerika ülkesinde saptanan değerlerin üst sıralarında gibi görünmektedir. Bu nedenle sağlık otoritelerinin bu konuya daha duyarlılıkla yaklaşması ve çocukluk çağında elektromanyetik alan riskinin azaltılması için sağlık çalışanlarınca aile eğitimi verilmesi son derece önemlidir.tr_TR
dc.language.isoothertr_TR
dc.publisherEge Üniversitesitr_TR
dc.subjectÇocukluk çağıtr_TR
dc.subjectelektromanyetik alantr_TR
dc.subjectkarsinogeneztr_TR
dc.subjectChildhoodtr_TR
dc.subjectelektromagnetic fieldtr_TR
dc.subjectcarcinogenesistr_TR
dc.subjectÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.tr_TR
dc.titleİzmir'deki iki ayrı sağlık merkezi bölgesindeki süt çocuklarının yaşadığı ortamda elektromanyetik alan ölçümütr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
basakyildiz2009.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools