Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4586
Title: Lineer olmayan denklemler için perturbasyon metodu
Authors: Öziş, Turgut
Akçı, Ceren
Keywords: Sarkaç Denklemi
Perturbasyon Metodu
İterasyon Perturbasyon Metodu
lineer olmayan salınımlar
Pendulum equation
Perturbation Method
Iteration Perturbation Method
nonlinear oscillators
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Giriş bölümü dışında bu tez esas olarak üç bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümünde, salınım hareketlerini incelememize olanak sağlayan sarkaç denklemi ele alınarak çeşitli özellikleri incelenmiş, bu tezin diğer bölümüne ışık tutacak şekilde tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde, Perturbasyon metodu ele alınarak metodun ana hatları ve bazı özellikleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, İterasyon Perturbasyon metodu açıklanmıştır. Açıklanan bu metodun kullanışlılığı kesirli kuvvetli ve tekilliği olan iki salınım denklemi çözülerek gösterilmeye çalışılmıştır. Elde edilen çözümler diğer metotlarla bulunan çözümlerle karşılaştırılıp çözümlerin geçerliliği ispatlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4586
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cerenakci2010.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools