Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4585
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAydoğdu, Semih-
dc.contributor.authorYağcı, İsmail Tugay-
dc.date.accessioned2018-04-12T08:23:29Z-
dc.date.available2018-04-12T08:23:29Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11454/4585-
dc.description.abstractGenel olarak artrofibrozis insidansı literatürde %2’den %35’lere varan oranlarda bildirilmiştir. Diz artrofibrozisi, diz cerrahisi, travma veya uzun süre immobilizasyon sonrası oluşan önemli bir sorun olarak kendini göstermektedir. Literatürde intraartiküler adezyon patolojinin gerçek nedeni olarak kabul edilmektedir. Adezyon formasyonunun gelişiminde intraartiküler fibrozis oluşumu esastır. Artrofibrozis ve tedavisi morbiditeye yol açması, uzun süre hastanede kalımı gerektirmesi, iş yükünün ve ekonomik kaybın artışı gibi olumsuz durumları beraberinde getirdiği için, öncelikle oluşumunun önlenmesi daha akılcı bir yaklaşım olarak görünmektedir. Bu bağlamda, diz cerrahisi sonrası adezyonların oluşumunu engelleme amacıyla hayvan kaynaklı veya sentetik biomembranların klinik kullanımı önerilmiştir. Bu çalışmada amacımız; deneysel olarak oluşturulan diz artrofibrozis modelinde bir çeşit sentetik biomembran olan Seprafilm® (karboksimetilselüloz hyaluranan)’in intraartiküler adezyon üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla 20 adet Yeni Zelanda tipi beyaz erkek tavşan rastgele olarak ve her grupta 10 adet tavşan olacak şekilde 2 gruba ayrıldı. Her tavşana artrofibrozis gelişimini amaçlayan standart cerrahi prosedür uygulandı. Bu amaçla; medial parapatellar artrotomi, patellanın laterale deviasyonu, parsiyel sinovyektomi sonrası femur suprakondiler anterior bölgesi ve patella eklem yüzü bistüriyle talazlandı. Gruplardan biri kontrol grubu olarak kabul edilip ek bir işlem yapılmadı. Diğer gruba ise; uygulamış olduğumuz cerrahi prosedürle adezyonun oluşmasını beklediğimiz suprapatellar poş bölgesine Seprafilm® tabakası yerleştirildi. Tüm bu işlemlerden sonra adezyon oluşum ihtimalini artırmak amaçlı tüm tavşanların diz eklemi immobilize edildi. İmmobilizasyon, dizler fleksiyondayken kasık ve ayakbileği posteriorundan geçen no:5 tel dikiş ile tesbit edilerek sağlandı. Cerrahi işlemden 6 hafta sonra tüm hayvanlar sakrifiye edilerek tel dikişler çıkartıldı. Adezyon makroskobik ve histopatolojik olarak değerlendirildi. Makroskobik değerlendirme görsel modifiye adezyon skorlama sistemiyle cerrahi prosedürü gerçekleştiren cerrah tarafından gerçekleştirildi. Bu değerlendirme sonrası histopatolojik değerlendirme için, adeziv dokuyu da kapsayan tüm konnektif dokular korunarak femur proksimali ve tibia proksimalinden transvers olarak kesilip osteotomize edilerek çıkarıldı. Histopatolojik incelemede mikroskobik adezyon, fibrozis (fibroblast proliferasyonu), yangısal hücrelerin tip ve yoğunlukları, dev hücre yanıtı, ödem, sinovyal kondrometaplazi ve vasküler proliferasyon patolog tarafından gruplar kör olarak değerlendirildi. Makroskobik değerlendirmede, kontrol grubundaki tavşanların tamamında ve değişik oranlarda adezyon tesbit edildi. Seprafilm® grubundaki tavşanların ise hiçbirinde adezyon saptanmadı. Histopatolojik incelemede de, makroskobik bulguya paralel olarak kontrol grubundaki tavşanların tamamında mikroskobik adezyon izlenmesine rağmen Seprafilm® grubundaki tavşanların hiçbirinde mikroskobik adezyona rastlanmadı. Seprafilm® uygulanan grupta kontrol grubuna oranla fibrozis (fibroblast proliferasyonu) istatistiksel olarak anlamlı biçimde düşük bulundu. (p<0.0001). Sonuç olarak çalışmamızda Seprafilm® kullanımının artrofibrozis açısından risk taşıyan hastalık (septik artrit) ve cerrahi girişimler sonrası kullanılmasının yararlı olabileceği görüşüne ulaşıldı.tr_TR
dc.language.isoothertr_TR
dc.publisherEge Üniversitesitr_TR
dc.subjectOrtopedi ve Travmatoloji A.B.D.tr_TR
dc.titleTavşan dizinde oluşturulan artrofibrozis modelinde Karboksimetilselüloz Hyaluronan'ın (Seprafilm®) etkisitr_TR
dc.title.alternativeDeneysel çalışmatr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ismailtugayyagci2009.pdf20.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools