Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4584
Title: Akut iskemik inme ile geçici iskemik atak tanılı hastalarda S-100B protein düzeyleri ve risk faktörleri ile ilişkisi
Authors: Kabaroğlu, Ceyda
Uncu, Ali
Keywords: Biyokimya A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: İskemik inme, beyin dokusunda meydana gelen infarkt nedeni ile ani olarak ortaya çıkan patolojik bir durumdur. Geçici iskemik atak ise nörolojik defisit bırakmayan benzer patofizyolojiye sahip bir kliniktir. Bu çalısmada her iki grup hastada gliyal hücreye özgül S100B proteinin dagılımı ve risk faktörleri ile iliskisi arastırılmıstır. Çalısmaya akut iskemik inme tanısı alan 55, geçici iskemik inme tanısı alan 20 olgu dahil edilmistir. Tüm hastalar bir nörolog tarafından degerlendirilmistir. Tüm olgular bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmistir ve tanılar klinik muayene esliginde konulmustur. Olgulardan serum ve plazma örnekleri alınmıstır. Serum S100B düzeyleri bulguların baslangıcından itibaren geçen 3 gün içinde örneklenerek EL SA yöntemi ile çalısılmıstır. Akut iskemik inme tanısı almıs hastaların S100B ortancası daha yüksek bulunmustur (63.86 pg/ m L, p=0.001). S100B düzeyleri yüksek sistolik kan basıncı degerleri ile korele bulunmustur (korelasayon katsayısı 0.307, p= 0.023) Radyolojik inceleme ve nörolojik konsültasyonun olmadıgı acil kosullarda S100B düzeyleri iskemik inme tanısını kuvvetlendirebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4584
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aliuncu2009.pdf698.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools