Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4582
Title: İzmir'de bordetella pertussis seroprevalansı
Authors: Kurugöl, Zafer
Türkoğlu, Ebru
Keywords: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Boğmaca, B. pertussis’in neden olduğu tüm yaş gruplarını etkileyebilen, bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonudur. Boğmaca aşısı uygulanmaya başlanmadan önce salgınlar yaparak yüksek morbidite ve mortaliteye neden olmuştur. Boğmaca aşısı uygulaması ile hastalığın mortalite ve morbiditesinde önemli azalma olmakla birlikte son yıllarda boğmaca vaka sayısında artış olduğu bildirilmektedir. Aşılama oranı yüksek gelişmiş ülkelerde bile ergen ve erişkinlerde artış olduğu çalışmalar ile ortaya konmuştur. Çünkü aşıya bağlı koruyuculuk 3 yıldan sonra azalarak ortalama 10 yıl içinde çok düşük düzeye iner. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerin aşı şemasına boğmaca aşı pekiştirme dozları eklenmiştir. Ergen ve erişkinlerde yüksek insidans nedeni ile bu yaş gruplarına erişkin tip aselüler boğmaca aşısı uygulanmaya başlamıştır. Boğmaca-yaş spesifik seroprevalansının saptanması, boğmaca enfeksiyonundan korunmada pekiştirme dozlarının gerekli olup olmadığını ve gerekli ise hangi yaşta uygulanmasının en doğru olacağını saptamak için en değerli bulgulardan biridir. Ülkemizde bebek, çocuk ve ergenlerde seroprevalans çalışmaları yapılmasına karşın tüm yaş gruplarını temsil eden bir çalışma vardır. Aşılama oranlarının yüksek olduğu Ege Bölgesi’nde şimdiye kadar boğmaca seroprevalans çalışması yapılmamıştır. Çalışmamızda, İzmir’de çocuklar ve ergenlerde yaş-spesifik boğmaca seroprevalansı belirlenerek boğmaca pekiştirme dozlarının yapılmasının gerekli olup olmadığı, yapılacaksa hangi yaşta uygulanmasının daha doğru olacağı tartışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4582
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ebruturkoglu2009.pdf522.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools