Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/45
Title: İzmir-Muğla karayolundaki park ve reakreasyon (dinlenme) yerlerinin planlanması ile ilgili araştırmalar
Authors: Köseoğlu, Mehmet
Aidani, Bassam
Keywords: Peyzaj Mimarlığı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Yaşadığımız dünyada son 30-40 yıl içinde giderek etkinliğini arttıran bir turizm olgusu vardır. İç ve dış turizmde karayollarının birinci derece aracı olduğu gerçeği görülmektedir. Karayolları, bir ülkenin yaşamında sosyo-ekonomik ve sosyokültürel açıdan her daim etkinliğini kurmasının yanı sıra özellikle gelişim çabası içindeki ülkelerde kalkınmayı destekleyici bir kaynak olarak turizm gelirlerine olumlu bir katkıda bulunmaktadır.Karayollarından beklenen verimi alabilmek planlı ve sistemli bir çalışmanın yapılmasına bağlıdır. Bu çalışmalar arasında yol boyu park ve dinlenme yerlerinin bulunması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu tür çalışmalar çok uzun yıllardan beri yapılmasına karşın ülkemizde planlı ve sistemli çalışmaların gelişme gösterdiği söylenemez. İhtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan birkaç örnek dışında, kendiliğinden oluşmuş doğal su kaynakları, çeşme başı, ağaç altı gibi yerler güvenlik açısından son derece sakıncalı ve hiçbir donanımı bulunmayan ilkel dinlenme noktaları mevcuttur. Oysaki Karayollarımızın geçtiği yerler peyzaj için oldukça elverişli bir potansiyele sahiptir.İnsan ve taşıt gereksinimleri için böyle bir potansiyele sahip Karayollarımızda trafik güvenliğimizin sağlanması, insanların fazla yorulmadan seyahat edebilmesi ve dinlenebilmesi için geliştirilme ve düzenleme önlemlerinin alınması ile mümkün olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/45
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bassamaidani2001-1.pdfTam metin312.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
bassamaidani2001-2.pdfTam metin5.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools