Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/44
Title: Malatya yöresinde kuru kayısı üretim ve pazarlama yapısı üzerine bir araştırma
Authors: Olgun, Akın
Adanacıoğlu, Hakan
Keywords: Kuru kayısı üretimi, kuru kayısı pazarlaması, kuru kayısı ihracatı.
Issue Date: 2001
Abstract: Bu çalışma, kayısı tarımı yapan işletmeler ve kayısı ihracatçısı firmalar olmak üzere iki aşamada ele alınmıştır. Kayısı tarımı yapan işletmelere yönelik olarak yapılan araştırma, Türkiye taze kayısı üretiminin yaklaşık %50'sini, kuru kayısı üretiminin de % 90'ını sağlayan Malatya' da yapılmıştır. Bu kapsamda, Malatya ili içerisinde kayısı üretiminin % 80'den fazlasını sağlayan ilçelerde, kayısı tarımı yapan işletmeler ile görüşülmüştür. Kayısı ihracatı yapan firmalar bazındaki araştırma ise, ihracatın ağırlıklı olarak yapıldığı İzmir ve Malatya illerinde yapılmıştır. Bundan başka, Kayısı birlik ( Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri ) de incelenerek, kayısı iç ve dış pazarlamasında ortaya çıkan sorunlar ve bunların çözümü için öneriler getirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, kayısı tarımı yapan işletmelerin, pazarlamada önemli sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Kayısı ihracatçısı firmaların ihracat sırasında karşılaştıkları başlıca sorunlar ise, rakip kayısı ihracatçılarının fiyatlarını fiyatlarını düşürmesi, standardizasyon ve finansman olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, bir üretici örgütü olan Kayısı Birliğinin, kayısı sektöründe etkili bir role sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada sonuç olarak, sektörde mevcut olan pazarlama sorunlarımın çözümü için, öncelikle, üretici, işleyici, sanayici ve ihracatçı düzeyinde işbirliğine gidilmesinin gerekli olduğu belirlenmiştir. Bundan başka, makro sorunların çözümü için devletin, ürünle ilgili politikaları devamlı gözden geçirmesi gerekmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/44
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hakanadanacioglu2001.pdfTam metin1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools