Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4392
Title: Atık cam agregasının beton özelliklerine etkisi
Authors: Ramyar, Kambiz
Yüksel, Cihat
Keywords: Atık cam
atık yönetimi
mekanik özellikler
alkali-silis reaksiyonu
Waste glass
waste management
mechanical properties
alkali-silica reaction
İnşaat Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Teknolojinin gelişmesi ve insanların sürekli artan tüketim ihtiyaçları, doğal kaynakların hızla tükenmesine ve çevre kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Bu durum, çeşitli katı atıkların yeniden değerlendirilme ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Tez kapsamında da pencere camlarından elde edilen renksiz ve soda şişelerinden elde edilen yeşil camların betonda kullanılabilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Deneysel çalışmada kum boyutuna getirilen camların, taze ve sertleşmiş beton özelliklerine ve alkalisilis reaksiyonu (ASR) genleşmelerine etkisi incelenmiştir. Deneyler sonucunda, camların yüksek oranda kullanımının mekanik özellikleri olumsuz etkilediği görülmüştür. Bununla birlikte, ASR genleşmelerinin belirlenmesi için yapılan deneylerde, cam içeren numunelerde, tehlikeli limitlerin üzerinde genleşmelere rastlanmamıştır. Tezin birinci bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı verilmiştir. İkinci bölümde cam tiplerine, üretim yöntemlerine ve camların özelliklerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde atık yönetiminin nasıl olması gerektiğinden, Türkiye’deki genel durumdan ve camların tekrar değerlendirilmesiyle ilgili bilgilerden bahsedilmiştir. Dördüncü bölüm, yapılan deneysel çalışmalara ayrılmıştır. Beşinci bölümde deneysel çalışmaların sonuçları gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Altıncı bölümde ise elde edilen deneysel çalışma sonuçları özetlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4392
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cihatyuksel2009.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools