Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4391
Title: Eğimli arazilerde en uygun damla sulama sistemi tasarımında doğrusal programlama tekniğinin kullanım olanağı üzerine bir araştırma
Authors: Avcı, Musa Avcı
Yüceerim, Gözen
Keywords: Damla sulama
doğrusal programlama
eğimli araziler
Drip irrigation
linear programming
sloping lands
Tarımsal Yapılar ve Sulama A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı, eğimli arazilerde sulama sisteminin yıllık eşdeğer maliyetini minimize eden ve alt ünite için önceden belirlenen su dağıtım üniformitesini maksimize eden damla sulama sisteminin tasarımına ilişkin bir doğrusal programlama modeli geliştirmektir. Modelin uygulanabilirliğini göstermek için, sırasıyla % 1.82, % 3.64 ve % 5.46 eğim dereceleri esas alınarak bir zeytin bahçesine uygulandı. Bu çalışmayla, modelin eğimli arazilerde damla sulama sisteminin tasarımında randımanlı olarak kullanılabileceği gösterildi.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4391
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gozenyuceerim2009.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools